skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PUBLIC INNOVATION FOR GOOD GOVERNANCE

Anonymous

Journal of International Affairs, Spring/Summer 2013, Vol.66(2), pp.151-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A4. UN Security Council, Report of the Committee on the Admission of New Members Concerning Palestine's Application for Membership to the UN , New York, 11 November 2011.

Anonymous

Journal of Palestine Studies, Winter 2012, Vol.41(2), pp.206-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.1525/jps.2012.XLI.2.206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia 1995: results from the Demographic and Health Survey

Studies in family planning, March 1997, Vol.28(1), pp.67-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3665 ; PMID: 9097388 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global reach

Anonymous;

American Libraries, April, 2010, Vol.41(4), p.17(1)

ISSN: 0002-9769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia 2000: results from the demographic and health survey.(Data)

[Unknown];

Studies in Family Planning, Sept, 2003, Vol.34(3), p.211(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customary international law - extradition - Eleventh Circuit holds that "rule of specialty" applies only when provided by treaty.(Case note)

Anonymous;

Harvard Law Review, Dec, 2009, Vol.123(2), p.572(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-811X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress toward elimination of onchocerciasis in the Americas--1993-2012

Venezuela, and ; City, Guatemala ; National Onchocerciasis Elimination Programs of Brazil ; Colombia ; Ecuador ; Guatemala ; Mexico ; Onchocerciasis Elimination Program for the Americas/The Carter Center ; Pan American Health Organization ; Div of Parasitic Diseases and Malaria ; Center for Global Health ; CDC;

Morbidity and Mortality Weekly Report, May 24, 2013, Vol.62(20), p.405(4)

ISSN: 0149-2195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief Conversation with Joy Harjo

Anonymous

World Literature Today, Nov/Dec 2007, p.33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01963570 ; E-ISSN: 19458134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTHOR PROFILE: Mavis Gallant

Anonymous

World Literature Today, May/Jun 2006, p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01963570 ; E-ISSN: 19458134

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Profile Laura Restrepo

Anonymous

World Literature Today, Jan/Feb 2008, Vol.82(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01963570 ; E-ISSN: 19458134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. City, Guatemala
 3. Joy Harjo
 4. Pan American Health Organization
 5. Eberhard, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...