skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HiSQL: A front-end query system for historical relational databases

Acun, Ramazan ; Anane, Rachid ; Laflin, Susan

Computers and the Humanities, 1997/1998, Vol.31(6), pp.483-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An architecture and query language for a federation of heterogeneous dictionary databases

Patrick, Jon ; Zhang, Jun ; Artola-Zubillaga, Xabier

Computers and the Humanities, Dec 2000, Vol.34(4), pp.393-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...