skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 268  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Letter of Sir Joseph Banks

Banks, Joseph

Notes and Records of the Royal Society of London (1938-1996), 1946, Vol.4(1), pp.49-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-9149 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1098/rsnr.1946.0010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Speech Delivered to the Royal Society, on Wednesday November 30, 1780, Being Their Anniversary

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1781, Vol.71, pp.1-7

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Description of Two New Micrometers. By Mr. Ramsden, Optician; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1779, Vol.69, pp.419-431

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Parallax of the Fixed Stars. By Mr. Herschel, F. R. S.; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart, P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1782, Vol.72, pp.82-111

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Account of the Ophidium Barbatum Linnei. By P. M. Augustus Broussonet, M. D.; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1781, Vol.71, pp.436-448

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Treatise on Rivers and Canals. By Theod Aug. Mann, Member of the Imperial and Royal Academy of Sciences at Brussels; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1779, Vol.69, pp.555-656

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Account of Ambergrise, by Dr. Schwediawer; Presented by Sir Joseph Banks, P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1783, Vol.73, pp.226-241

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Description of Two New Micrometers. By Mr. Ramsden, Optician; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1779, Vol.69, pp.419-431

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hints Respecting the Proper Mode of Inuring Tender Plants to Our Climate

Banks, Joseph

The Belfast Monthly Magazine, 31 January 1814, Vol.12(66), pp.42-44

ISSN: 17581605 ; DOI: 10.2307/30074771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Account of a New Method of Cultivating the Sugar Cane. By Mr. Cazaud; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1779, Vol.69, pp.207-278

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Parallax of the Fixed Stars. By Mr. Herschel, F. R. S.; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart, P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1782, Vol.72, pp.82-111

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Description of Kilburn Wells, and Analysis of Their Water. By Mr. Joh. Godfr. Schmeisser. Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1792, Vol.82, pp.115-127

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Account of the Ophidium Barbatum Linnei. By P. M. Augustus Broussonet, M. D.; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1781, Vol.71, pp.436-448

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Account of Ambergrise, by Dr. Schwediawer; Presented by Sir Joseph Banks, P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1783, Vol.73, pp.226-241

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Treatise on Rivers and Canals. By Theod Aug. Mann, Member of the Imperial and Royal Academy of Sciences at Brussels; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1779, Vol.69, pp.555-656

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sur un Moyen de Donner la Direction aux Machines Aerostatiques. Par M. Le Comte De Galvez. Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1784, Vol.74, pp.469-470

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Account of the Ophidium Barbatum Linnei. By P. M. Augustus Broussonet, M. D.; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1781, Vol.71, pp.436-448

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Account of a New Method of Cultivating the Sugar Cane. By Mr. Cazaud; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1779, Vol.69, pp.207-278

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Account of Ambergrise, by Dr. Schwediawer; Presented by Sir Joseph Banks, P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1783, Vol.73, pp.226-241

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Parallax of the Fixed Stars. By Mr. Herschel, F. R. S.; Communicated by Sir Joseph Banks, Bart, P. R. S.

Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1 January 1782, Vol.72, pp.82-111

ISSN: 02610523

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 268  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (267)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (244)
  2. French  (16)
  3. Latin  (8)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...