skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: J-STAGE (Japan Science and Technology Agency) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Cytotoxicity and Cellular Apoptosis Induced by Azo-Dyes (Methyl Orange and Malachite Green) and Heavy Metals (Cadmium and Lead) Using Nigella sativa L. (Black Cumin)

Kumbhakar, Divya Vishambhar ; Datta, Animesh Kumar ; Das, Debadrito ; Ghosh, Bapi ; Pramanik, Ankita ; Gupta, Sudha

CYTOLOGIA, 2018, Vol.83(3), pp.331-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4545 ; DOI: 10.1508/cytologia.83.331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytotoxic Assessment of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) from a Domestic Wastewater Canal with Heavy Metal Contamination

Sriuttha, Manop ; Khammanichanh, Arthone ; Patawang, Isara ; Tanomtong, Alongklod ; Tengjaroenkul, Bundit ; Neeratanaphan, Lamyai

CYTOLOGIA, 2017, Vol.82(1), pp.41-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4545 ; DOI: 10.1508/cytologia.82.41

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanomtong, Alongklod
  2. Tengjaroenkul, B
  3. Patawang, Isara
  4. Pramanik, Ankita
  5. Ghosh, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...