skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: IngentaConnect xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing the Job Description for School Social Workers in 2031

Anderson - Butcher, Dawn

Children and Schools, April 2011, Vol.33(2), pp.67-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-7961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections and Farewell

Witkin, Stanley L

Social Work, 2002, Vol. 47(1), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046 ; E-ISSN: 1545-6846 ; DOI: 10.1093/sw/47.1.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations Convention on the Rights of the Child: Children Can Wait No Longer for Their Rights

Libal, Kathryn ; Mapp, Susan C ; Ihrig, Eileen ; Ron, Aviva

Social Work, 2011, Vol. 56(4), pp.367-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046 ; E-ISSN: 1545-6846 ; DOI: 10.1093/sw/56.4.367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconciling Paternalism and Empowerment in Clinical Practice: An Intersubjective Perspective

Bransford, Cassandra L

Social Work, 2011, Vol. 56(1), pp.33-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046 ; E-ISSN: 1545-6846 ; DOI: 10.1093/sw/56.1.33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placing Social Work in Time and Space

Keigher S. M.

Health and Social Work, February 2002, Vol.27(1), pp.3-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-7283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federalism and Social Justice: Implications for Social Work

Linhorst D. M.

Social Work, July 2002, Vol.47(3), pp.201-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advocacy and Argumentation in the Public Arena: A Guide for Social Workers

Lens, Vicki

Social Work, July 2005, Vol.50(3), pp.231-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-8046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Political Diversity of Social Workers

Rosenwald, Mitchell

Social Work Research, June 2006, Vol.30(2), pp.121-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1070-5309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom Roaches

Berenbaum, May

American Entomologist, 2005, Vol.51(1), pp.4-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-2821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entomology in Perspective

Glen, Robert

Bulletin of the ESA, March 1963, Vol.9(1), pp.3-7

ISSN: 0013-8754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific Determination of Linear Alkylbenzenesulfonates (LAS) in Commercial Detergents and Whole Blood by High-Performance Liquid Chromatography with Solid-Phase Extraction

Xue, Yuying ; Hieda, Yoko ; Fujihara, Junko ; Takayama, Koji ; Takeshita, Haruo

Journal of Analytical Toxicology, 2007, Vol. 31(1), pp.37-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-4760 ; E-ISSN: 1945-2403 ; DOI: 10.1093/jat/31.1.37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Harris, C. C

Sociology, May 1996, Vol.30(2), pp.411-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038596030002019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Chung, Jinjoo

Sociology, November 1996, Vol.30(4), pp.828-830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038596030004024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature

Mccollum, Matthew G.

Journal of Forestry, May 1989, Vol.87(5), pp.47-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Dahlem, Gregory A.

American Entomologist, 2006, Vol.52(3), pp.199-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-2821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Hopkins, Lewis D;

Social Science Japan Journal, Oct 1999, Vol.2(2), p.273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13691465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1995  (1)
 3. 1996đến1998  (2)
 4. 1999đến2002  (4)
 5. Sau 2002  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xue, Y
 2. Fujihara, J
 3. Mapp, Susan C
 4. Berenbaum, May
 5. Witkin, Stanley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...