skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

C. Garcia Coll (Ed.): The Impact of Immigration on Children's Development

Mills, Rustie

Journal of Youth and Adolescence, pp.417-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-015-0383-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering Friends Within the Context of Peers in School for the Development of Ethnic/Racial Identity

Douglass, Sara ; Mirpuri, Sheena ; Yip, Tiffany

Journal of Youth and Adolescence, Feb 2017, Vol.46(2), pp.300-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0532-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...