skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing a clinical pathway in fluid management.(CLINICAL FEATURE)(Clinical report)

Davidson, Jennifer ; Griffin, Richard ; Higgs, Simon

Journal of Perioperative Practice, June, 2007, Vol.17(6), p.248(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Validation of the Coeliac Disease Food Attitudes and Behaviours Scale.(Research Article)

Satherley, Rose - Marie ; Howard, Ruth ; Higgs, Suzanne

Gastroenterology Research and Practice, Annual, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-6121 ; DOI: 10.1155/2018/6930269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food-specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and overweight/obese adults: a moderated-mediation model.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Price, M. ; Lee, M. ; Higgs, S.

International Journal of Obesity, 2016, Vol.40(5), p.877(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565 ; DOI: 10.1038/ijo.2015.235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Higgs, S.
  2. Lee, M.
  3. Price, M.
  4. Griffin, Richard
  5. Higgs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...