skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAF-16 target genes that control C. elegans life-span and metabolism

Lee, Siu Sylvia ; Kennedy, Scott ; Tolonen, Andrew C ; Ruvkun, Gary

Science (New York, N.Y.), 25 April 2003, Vol.300(5619), pp.644-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 12690206 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amplification of siRNA in Caenorhabditis elegans generates a transgenerational sequence-targeted histone H3 lysine 9 methylation footprint

Gu, Sam Guoping ; Pak, Julia ; Guang, Shouhong ; Maniar, Jay M ; Kennedy, Scott ; Fire, Andrew

Nature genetics, 08 January 2012, Vol.44(2), pp.157-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 22231482 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.1039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An argonaute transpots siRNAs from the cytoplasm to the nucleus.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Guang, Shouhong ; Bochner, Aaron F. ; Pavelec, Derek M. ; Burkhart, Kirk B. ; Harding, Sandra ; Lachowiec, Jennifer ; Kennedy, Scott

Science, July 25, 2008, Vol.321(5888), p.537(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and the rise of somatic cancer-associated mutations in normal tissues

Risques, Rosa Ana ; Kennedy, Scott R

PLoS genetics, January 2018, Vol.14(1), pp.e1007108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 29300727 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pre-mRNA–Associating Factor Links Endogenous siRNAs to Chromatin Regulation (NRDE-1 Links Small RNAs to Chromatin Regulation)

Burkhart, Kirk B ; Guang, Shouhong ; Buckley, Bethany A ; Wong, Lily ; Bochner, Aaron F ; Kennedy, Scott; Lee, Jeannie T. (Editor)

PLoS Genetics, 2011, Vol.7(8), p.e1002249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1002249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Genomic Analysis of RNA Interference in C. elegans

Kim, John K. ; Gabel, Harrison W. ; Kamath, Ravi S. ; Tewari, Muneesh ; Pasquinelli, Amy ; Rual, Jean-François ; Kennedy, Scott ; Dybbs, Michael ; Bertin, Nicolas ; Kaplan, Joshua M. ; Vidal, Marc ; Ruvkun, Gary

Science, 20 May 2005, Vol.308(5725), pp.1164-1167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidative Stress Is Not a Major Contributor to Somatic Mitochondrial DNA Mutations (Influence of ROS on Mitochondrial DNA Mutations)

Itsara, Leslie S ; Kennedy, Scott R ; Fox, Edward J ; Yu, Selina ; Hewitt, Joshua J ; Sanchez-Contreras, Monica ; Cardozo-Pelaez, Fernando ; Pallanck, Leo J; Turnbull, Douglas M. (Editor)

2014, Vol.10(2), p.e1003974 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003974

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-Sensitive Sequencing Reveals an Age-Related Increase in Somatic Mitochondrial Mutations That Are Inconsistent with Oxidative Damage

Kennedy, Scott R ; Salk, Jesse J ; Schmitt, Michael W ; Loeb, Lawrence A; Van Houten, Bennett (editor)

PLoS Genetics, 2013, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1003794 ; PMCID: 3784509 ; PMID: 24086148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volatility of Mutator Phenotypes at Single Cell Resolution (Mutator Volatility)

Kennedy, Scott R ; Schultz, Eric M ; Chappell, Thomas M ; Kohrn, Brendan ; Knowels, Gary M ; Herr, Alan J; Matic, Ivan (Editor)

2015, Vol.11(4), p.e1005151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1005151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deleterious mitochondrial DNA point mutations are overrepresented in Drosophila expressing a proofreading-defective DNA polymerase γ

Samstag, Colby L ; Hoekstra, Jake G ; Huang, Chiu-Hui ; Chaisson, Mark J ; Youle, Richard J ; Kennedy, Scott R ; Pallanck, Leo J

PLoS genetics, November 2018, Vol.14(11), pp.e1007805 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 30452458 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1007805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mitochondrial DNA hypomorph of cytochrome oxidase specifically impairs male fertility in Drosophila melanogaster

Patel, Maulik R ; Miriyala, Ganesh K ; Littleton, Aimee J ; Yang, Heiko ; Trinh, Kien ; Young, Janet M ; Kennedy, Scott R ; Yamashita, Yukiko M ; Pallanck, Leo J ; Malik, Harmit S

eLife, 02 August 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-084X ; PMID: 27481326 Version:1 ; DOI: 10.7554/eLife.16923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Persistence of external chloride and DIDS binding after chemical modification of Glu-681 in human band 3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistence of external chloride and DIDS binding after chemical modification of Glu-681 in human band 3

Bahar, Sonya ; Gunter, Christopher T. ; Wu, Cheryl ; Kennedy, Scott D. ; Knauf, Philip A.

American Journal of Physiology-Cell Physiology, 10/1999, Vol.277(4), pp.C791-C799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-6143 ; E-ISSN: 1522-1563 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1999.277.4.C791

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative measurement and dynamic library service

Kennedy, Scott

Special Libraries, July, 1980, Vol.71, p.330(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-6723

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2007  (2)
 3. 2008đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, Scott
 2. Kennedy, Scott R.
 3. Guang, Shouhong
 4. Pallanck, Leo J
 5. Ruvkun, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...