skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Chủ đề: Twentieth Century xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism

Chrisman, Laura

ISBN: 9780719058271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mongrel nation diasporic culture and the making of postcolonial Britain.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongrel nation diasporic culture and the making of postcolonial Britain.

Dawson, Ashley

E-ISBN 0472099914 ; E-ISBN 0472069918 ; E-ISBN 9780472099917 ; E-ISBN 9780472069910

Toàn văn sẵn có

3
Canadian literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian literature.

Hammill,Faye

E-ISBN 074862161X ; E-ISBN 9780748621613 ; E-ISBN 9780748621620 ; E-ISBN 9780748629527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.

Schoene, Berthold

E-ISBN 0748623957 ; E-ISBN 9780748623952 ; E-ISBN 9780748623969 ; E-ISBN 9780748630288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Speaking in tongues language at play in the theatre.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speaking in tongues language at play in the theatre.

Marvin Carlson

E-ISBN 0472115472 ; E-ISBN 0472026550 ; E-ISBN 9780472115471 ; E-ISBN 9780472033928 ; E-ISBN 9780472026555

Toàn văn sẵn có

6
Commerce in color race, consumer culture, and American literature, 1893-1933
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commerce in color race, consumer culture, and American literature, 1893-1933

Davis, James C

E-ISBN 0472026070 ; E-ISBN 047206987X ; E-ISBN 0472099876 ; E-ISBN 9780472026074 ; E-ISBN 9780472069873 ; E-ISBN 9780472099870

Toàn văn sẵn có

7
The american western.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The american western.

Mcveigh,Stephen

E-ISBN 0748621415 ; E-ISBN 0748621407 ; E-ISBN 9780748621408 ; E-ISBN 9780748621415 ; E-ISBN 9780748629442

Toàn văn sẵn có

8
The contemporary british novel.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contemporary british novel.

Acheson,James

E-ISBN 0748618945 ; E-ISBN 0748618953 ; E-ISBN 9780748618941 ; E-ISBN 9780748626243

Toàn văn sẵn có

9
T. S. Eliot
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

T. S. Eliot

Maccabe, Colin

E-ISBN 0746309376 ; E-ISBN 0746310544 ; E-ISBN 9780746309377 ; E-ISBN 9781786946386

Toàn văn sẵn có

10
Rohinton Mistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohinton Mistry

Morey, Peter

ISBN: 9780719067143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The new aestheticism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new aestheticism

John J. Joughin

E-ISBN 0719061385 ; E-ISBN 0719061393 ; E-ISBN 9780719061387 ; E-ISBN 9781847790354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Arthur Miller's global theater
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthur Miller's global theater

Enoch Brater

E-ISBN 0472115936 ; E-ISBN 0472025066 ; E-ISBN 9780472115938 ; E-ISBN 9780472025060

Toàn văn sẵn có

13
Modernist literature an introduction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernist literature an introduction.

Gillies, Mary Ann

E-ISBN 0748627634 ; E-ISBN 9780748627639 ; E-ISBN 9780748627646 ; E-ISBN 9780748631612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Utopia in performance finding hope at the theater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia in performance finding hope at the theater.

Jill Dolan

E-ISBN 0472099078 ; E-ISBN 0472069071 ; E-ISBN 0472025570 ; E-ISBN 9780472099078 ; E-ISBN 9780472069071 ; E-ISBN 9780472025572

Toàn văn sẵn có

15
Fractured borders reading women's cancer literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractured borders reading women's cancer literature.

Deshazer, Mary K

E-ISBN 0472099094 ; E-ISBN 0472069098 ; E-ISBN 978472099092 ; E-ISBN 9780472069095

Toàn văn sẵn có

16
R.S. Thomas: Identity, environment, deity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.S. Thomas: Identity, environment, deity

Morgan, Christopher

ISBN: 9781526137616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chrisman, Laura.
 2. Malpas, Simon
 3. Dolan, Jill
 4. Enoch Brater
 5. Carlson, Marvin A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...