skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Theory and practice of the European convention on human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and practice of the European convention on human rights

Dijk, P. van;

E-ISBN 9050955460 ; E-ISBN 9789050955461

Toàn văn không sẵn có

2
Global flows, local appropriations facets of secularisation and re - islamization among contemporary cape muslims
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global flows, local appropriations facets of secularisation and re - islamization among contemporary cape muslims

Bangstad, Sindre

E-ISBN 9048501016 ; E-ISBN 9789048501014 ; E-ISBN 9789053560150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Screening difference how Hollywood's blockbuster films imagine race, ethnicity, and culture.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening difference how Hollywood's blockbuster films imagine race, ethnicity, and culture.

Ginneken, Van Jaap

E-ISBN 0742555836 ; E-ISBN 0742555844 ; E-ISBN 9780742555839 ; E-ISBN 9780742555846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Governance of Policing and Security : Ironies, Myths and Paradoxes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Policing and Security : Ironies, Myths and Paradoxes

Hoogenboom, Bob

E-ISBN: 9780230281233 E-ISBN: 0230281230 DOI: 10.1057/9780230281233 ISBN: 9780230542655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The ways of the water a reconstruction of Huastecan Nahua society through its oral tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ways of the water a reconstruction of Huastecan Nahua society through its oral tradition

Hooft, Anuschka Van'T

E-ISBN 9087280106 ; E-ISBN 9789087280109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Herr Lubitsch Goes to Hollywood
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herr Lubitsch Goes to Hollywood

Thompson, Kristin

ISBN: 9789053567081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...