skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Năm xuất bản: 2007đến2008 xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq

Seliktar, Ofira

ISBN: 978-1-349-37223-2 ; E-ISBN: 978-0-230-61040-8 ; DOI: 10.1057/9780230610408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?

Cooper, Andrew ; Hocking, Brian ; Maley, William;; Cooper, Andrew ; Hocking, Brian ; Maley, William

ISBN: 978-1-349-30316-8 ; E-ISBN: 978-0-230-22742-2 ; DOI: 10.1057/9780230227422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...