skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Cross-Cultural Psychology

Brislin, Richard

ISBN: 9780803937864 ; E-ISBN: 9781483325392 ; DOI: 10.4135/9781483325392

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to Human Geography

Aitken, Stuart C ;Valentine, Gill;; Aitken, Stuart ; Valentine, Gill

ISBN: 9780761942634 ; E-ISBN: 9781446215432 ; DOI: 10.4135/9781446215432

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption, Food and Taste: Culinary Antinomies and Commodity Culture

Warde, Alan

ISBN: 9780803979734 ; E-ISBN: 9781446222027 ; DOI: 10.4135/9781446222027

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance

Madison, D.

ISBN: 9780761929161 ; E-ISBN: 9781452233826 ; DOI: 10.4135/9781452233826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Identity and Global Process

Friedman, Jonathan

ISBN: 9780803986381 ; E-ISBN: 9781446222195 ; DOI: 10.4135/9781446222195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory

Rojek, Chris

ISBN: 9780803988132 ; E-ISBN: 9781446279090 ; DOI: 10.4135/9781446279090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Multicultural Psychology: Issues, Terms, and Concepts

Hall, Lena

ISBN: 9780761928232 ; E-ISBN: 9781452204437 ; DOI: 10.4135/9781452204437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Race, Ethnicity and Culture

Guido Bola.. l.];; Bolaffi, Guido ; Bracalenti, Raffaele ; Braham, Peter ; Gindro, Sandro

ISBN: 9780761969006 ; E-ISBN: 9781446220375 ; DOI: 10.4135/9781446220375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Cultural Geography

Shurmer-Smith, Pamela

ISBN: 9780761965657 ; E-ISBN: 9781446219706 ; DOI: 10.4135/9781446219706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Anthropology

Birx, H. James;; Birx, H.

ISBN: 9780761930297 ; E-ISBN: 9781412952453 ; DOI: 10.4135/9781412952453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Material Culture

Tilley, Christopher ; Keane, Webb ; Küchler, Susanne ; Rowlands, Michael ; Spyer, Patricia

ISBN: 9781412900393 ; E-ISBN: 9781848607972 ; DOI: 10.4135/9781848607972

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Racial & Ethnic Minority Psychology

Bernai, Guillermo ; Trimble, Joseph ; Burlew, A. ; Leong, Frederick

ISBN: 9780761919650 ; E-ISBN: 9781412976008 ; DOI: 10.4135/9781412976008

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Geography of the UK

Dorling, Danny

ISBN: 9780761941361 ; E-ISBN: 9781446215197 ; DOI: 10.4135/9781446215197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Intercultural Interactions: Modules for Cross-Cultural Training Programs

Brislin, Richard W. , Ed. ; Yoshida, Tomoko, Ed.;; Brislin, Richard ; Yoshida, Tomoko

ISBN: 9780803954106 ; E-ISBN: 9781452204857 ; DOI: 10.4135/9781452204857

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Communication Training: An Introduction

Brislin, Richard ; Yoshida, Tomoko

ISBN: 9780803950757 ; E-ISBN: 9781452243603 ; DOI: 10.4135/9781452243603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Interactions: A Practical Guide

Cushner, Kenneth ; Brislin, Richard

ISBN: 9780803959910 ; E-ISBN: 9781452204970 ; DOI: 10.4135/9781452204970

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Tourism: Identity and Change

Lanfant, Marie-Francoise ;Allcock, John B ;Bruner, Edward M;; Lanfant, Marie-Françoise ; Allcock, John ; Bruner, Edward

ISBN: 9780803975132 ; E-ISBN: 9781446250402 ; DOI: 10.4135/9781446250402

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Ethnography

KarenO'Reilly

ISBN: 9781412928656 ; E-ISBN: 9781446268308 ; DOI: 10.4135/9781446268308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Leisure Studies

Harris, David

ISBN: 9780761970583 ; E-ISBN: 9781446220696 ; DOI: 10.4135/9781446220696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masculinities, Gender Relations, and Sport

McKay, Jim ; Messner, Michael ; Sabo, Don

ISBN: 9780761912729 ; E-ISBN: 9781452233963 ; DOI: 10.4135/9781452233963

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến1998  (4)
 3. 1999đến2001  (4)
 4. 2002đến2005  (14)
 5. Sau 2005  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (42)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brislin, Richard
 2. Brislin, Richard W.
 3. Yoshida, Tomoko
 4. Sharpley, Richard
 5. Cloke, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...