skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Race rules electoral politics in New Orleans, 1965-2006.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race rules electoral politics in New Orleans, 1965-2006.

Liu, Baodong

E-ISBN 0739119672 ; E-ISBN 0739119680 ; E-ISBN 9780739119679 ; E-ISBN 9780739119686

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.

Kaufmann, Karen M

E-ISBN 0472098578 ; E-ISBN 0472068571 ; E-ISBN 9780472098576 ; E-ISBN 9780472068579

Toàn văn sẵn có

3
Rural Democracy in China : The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China : The Role of Village Elections

He, Baogang

E-ISBN: 9780230607316 E-ISBN: 0230607314 DOI: 10.1057/9780230607316 ISBN: 9780230600164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big City Politics in Transition

Savitch, H. ; Thomas, John

ISBN: 9780803940314 ; E-ISBN: 9781483325781 ; DOI: 10.4135/9781483325781

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300

Reynolds, Susan

ISBN: 0-198731-47-7 ; ISBN: 1-98219555 ; ISBN: 978-0198731-47-4

Toàn văn sẵn có

6
English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County

Webb, Sidney ; Webb, Beatrice

Toàn văn sẵn có

7
The changing role of local politics in britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing role of local politics in britain

Steve Leach

E-ISBN 1847421636 ; E-ISBN 1861346077 ; E-ISBN 9781847421630 ; E-ISBN 9781861346070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A city in the republic: antebellum New York and the origins of machine politics

Bridges, Amy

ISBN: 0-521247-21-7 ; ISBN: 5-21070880 ; ISBN: 978-0521247214 ; ISBN: 978-0521070881 ; ISBN: 978-0511087813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Local Government: Public Administration in Practice

Bingham, Richard

ISBN: 9780803939394 ; E-ISBN: 9781483325644 ; DOI: 10.4135/9781483325644

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peaceable kingdoms: New England towns in the eighteenth century

Zuckerman, Michael

ISBN: 3-13226342

Toàn văn không sẵn có

11
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberty in absolutist Spain: the Habsburg sale of towns, 1516-1700

Nader, Helen

ISBN: 0-801838-50-9 ; ISBN: 8-01847311 ; ISBN: 978-0801838-50-7

Toàn văn sẵn có

13
Models of Local Governance : Public Opinion and Political Theory in Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of Local Governance : Public Opinion and Political Theory in Britain

Miller, William L.; Dickson, Malcolm, Professor; Stoker, Gerry

E-ISBN: 9781403920119 E-ISBN: 1403920117 DOI: 10.1057/9781403920119 ISBN: 9780333790052

Toàn văn không sẵn có

14
Reviving local democracy new labour, new politics?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviving local democracy new labour, new politics?

Nirmala Rao

E-ISBN 1847425143 ; E-ISBN 1861342322 ; E-ISBN 9781847425140 ; E-ISBN 9781861342324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Localism: Comparative Urban Politics in a Global Era

Goetz, Edward ; Clarke, Susan

ISBN: 9780803949225 ; E-ISBN: 9781483326726 ; DOI: 10.4135/9781483326726

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Medieval cities their origins and the revival of trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medieval cities their origins and the revival of trade

Pirenne, Henri

E-ISBN 9780691162393 ; E-ISBN 9781400851201

Toàn văn sẵn có

17
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Beyond Hanoi local government in Vietnam.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Hanoi local government in Vietnam.

E-ISBN 8791114551 ; E-ISBN 9789812302205 ; E-ISBN 9789812302229 ; E-ISBN 9812302204 ; E-ISBN 9812302220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adelaide and the country, 1870-1917: their social and political relationship

Hirst, J. B. (John Bradley)

ISBN: 0-522840-45-0 ; ISBN: 978-0522840-45-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (3)
 2. 1973đến1990  (3)
 3. 1991đến1999  (4)
 4. 2000đến2007  (7)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Baodong
 2. Thomas, John Clayton
 3. Pirenne, Henri
 4. Leach, Steve
 5. Kaufmann, Karen M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...