skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tracking the dragon: national intelligence estimates on China during the era of Mao, 1948-1976
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking the dragon: national intelligence estimates on China during the era of Mao, 1948-1976

National Intelligence Council (U.S.); Hutchings, Robert L.

ISBN: 0160731739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The system of taxation in China in the Tsing dynasty, 1644-1911
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The system of taxation in China in the Tsing dynasty, 1644-1911

Chen, Shao-Kwan

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Confucius und Mencius: Die vier bücher der moral- und staatsphilosophie China's
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucius und Mencius: Die vier bücher der moral- und staatsphilosophie China's

Ssŭ Shu; Pauthier, G ; Mencius ; Confucius

Toàn văn sẵn có

4
Zhan shi zheng zhi jian she
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhan shi zheng zhi jian she

Jiang, Huanwen

Toàn văn sẵn có

5
Confucius et Mencius: Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucius et Mencius: Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine

Pauthier, G ; Mencius ; Confucius

Toàn văn sẵn có

6
Annual report
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report

Canal Zone, Governor

1915-16 v. 1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. French  (3)
 3. German  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...