skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism

ISBN: 9780812282085 ; E-ISBN: 9781512800371 ; E-ISBN: 1512800376

Toàn văn sẵn có

2
Transnational Cervantes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Cervantes

Childers, William

ISBN: 9781442615113 ; E-ISBN: 9781442621626

Toàn văn sẵn có

3
Globalization, Political Violence and Translation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Political Violence and Translation

Bielsa, Esperanza; Hughes, Christopher W

E-ISBN: 9780230235410 E-ISBN: 0230235417 DOI: 10.1057/9780230235410 ISBN: 9780230218819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Five-Part Invention: A History of Literary History in Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five-Part Invention: A History of Literary History in Canada

Blodgett, E.D

ISBN: 9781442674950 ; ISBN: 1442674954

Toàn văn sẵn có

5
Irish melodies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irish melodies

Moore, Thomas

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Performing America cultural nationalism in American theater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing America cultural nationalism in American theater.

E-ISBN 0472022202 ; E-ISBN 0472109855 ; E-ISBN 9780472022205 ; E-ISBN 9780472087921

Toàn văn sẵn có

7
Dear old Wales: a patriotic love story
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dear old Wales: a patriotic love story

Charles, T. Owen; Allan, Sarah Farley ; Allan, Sarah Farley ; American Printing Company

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The quest for nationality: an American literary campaign
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quest for nationality: an American literary campaign

Spencer, Benjamin Townley

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1920  (1)
 2. 1920đến1956  (1)
 3. 1957đến1998  (1)
 4. 1999đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Welsh  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bielsa, Esperanca
 2. Blodgett, E.D
 3. Hughes, C.W.
 4. Hughes, Christopher W
 5. Childers, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...