skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The interpretation of topographic maps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The interpretation of topographic maps

Salisbury, Rollin D.; Matthes, Gerard Hendrik ; Atwood, Wallace Walter

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Maps and map-making
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maps and map-making

Reeves, Edward Ayearst; Royal Geographical Society (Great Britain)

cop.2

Toàn văn sẵn có

3
Instructions for tidal current surveys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instructions for tidal current surveys

U.S. Coast and Geodetic Survey; Zeskind, Louis Morris

Toàn văn sẵn có

4
Publication
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publication

U.S. Coast and Geodetic Survey

no.10-1 v.2. 1964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0498-9457 ; Continues ISSN: 1043-5271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
An analysis of the status of mapping in Pennsylvania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of the status of mapping in Pennsylvania

Pennsylvania State Planning Board; Patterson, James Allport ; Copeland, George Rogers

Toàn văn sẵn có

6
Manual of coastal delineation from aerial photographs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manual of coastal delineation from aerial photographs

United States, Hydrographic Office; Mccurdy, Philip G

Toàn văn sẵn có

7
Quantification of shoreline meandering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification of shoreline meandering

Vincent, Charles L; University of Virginia ; United States

Toàn văn sẵn có

8
Topografien der Nation: Politik, kartografische Ordnung und Landschaft im 19. Jahrhundert
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topografien der Nation: Politik, kartografische Ordnung und Landschaft im 19. Jahrhundert

Gugerli, David ; Speich, Daniel

ISBN: 9783034005487 ; ISBN: 3034005482 ; DOI: 10.3929/ethz-a-004274779

Toàn văn sẵn có

9
Imaging radar for resources surveys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging radar for resources surveys

Trevett, J.W

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (2)
 2. 1930đến1939  (1)
 3. 1940đến1949  (1)
 4. 1950đến1966  (2)
 5. Sau 1966  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (8)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States, Hydrographic Office
 2. Trevett, J. W.
 3. Speich, Daniel
 4. Trevett, J.W.
 5. Salisbury, Rollin D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...