skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Lozano, María D. ;Gallud, José A. ;Penichet, Victor M. R. ;Tesoriero, Ricardo;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lozano, María D (Editor) ; Gallud, Jose A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; E-ISBN: 9781447154990 ; E-ISBN: 1447154991 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning

Alepis, Efthimios ; Virvou, Maria; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783642538506 ; ISBN: 3642538509 ; E-ISBN: 9783642538513 ; E-ISBN: 3642538517 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53851-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
User Interface Inspection Methods: A User-Centered Design Method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Inspection Methods: A User-Centered Design Method

Wilson, Chauncey

ISBN: 012410391X ; ISBN: 9780124103917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

UI is Communication: How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication

Mckay, Everett N

ISBN: 0123969808 ; ISBN: 9780123969804

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Writing for interaction : crafting the information experience for Web and software Apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing for interaction : crafting the information experience for Web and software Apps

Lior, Linda Newman

E-ISBN13: 9780123948441

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Human-computer interaction : concepts, methodologies, tools, and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interaction : concepts, methodologies, tools, and applications

Association, Resources;

ISBN13: 9781466687905

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Brainstorming and beyond : a user-centered design method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brainstorming and beyond : a user-centered design method

Wilson, Chauncey

E-ISBN13: 9780124071667

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Measuring the user experience : collecting, analyzing, and presenting usability metrics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the user experience : collecting, analyzing, and presenting usability metrics

Tullis, Tom; Albert, Bill

E-ISBN13: 9780124157927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Performance Evaluation Software: Moving Object Detection and Tracking in Videos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation Software: Moving Object Detection and Tracking in Videos

Karasulu, Bahadir ; Korukoglu, Serdar

Series ISSN: 2191-5768 ; ISBN: 978-1-4614-6533-1 ; E-ISBN: 978-1-4614-6534-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-6534-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Designing with the mind in mind : simple guide to understanding user interface design guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the mind in mind : simple guide to understanding user interface design guidelines

Johnson, Jeff

E-ISBN13: 9780124115569

Toàn văn sẵn có

11
Brain-Computer Interface Research: A State-of-the-Art Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-Computer Interface Research: A State-of-the-Art Summary

Guger, Christoph ;Allison, Brendan Z. ;Edlinger, Günter;; Guger, Christoph ; Allison, Brendan Z. ; Edlinger, Günter

Series ISSN: 2191-8112 ; ISBN: 978-3-642-36082-4 ; E-ISBN: 978-3-642-36083-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-36083-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Visual Heritage in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Heritage in the Digital Age

Ch'Ng, Eugene ;Chapman, Henry ;Gaffney, Vincent;; Edmonds, Ernest (Editor) ; Nake, Frieder (Editor) ; Bryan-Kinns, Nick (Editor) ; Candy, Linda (Editor) ; England, David (Editor) ; Hugill, Andrew (Editor) ; Amitani, Shigeki (Editor) ; Riecken, Doug (Editor) ; Ch'Ng, Eugene (Editor) ; Gaffney, Vincent (Editor) ; Chapman, Henry (Editor)

Springer Series on Cultural Computing

ISBN: 9781447155348 ; ISBN: 1447155343 ; E-ISBN: 9781447155355 ; E-ISBN: 1447155351 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5535-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Simulations, Serious Games and Their Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulations, Serious Games and Their Applications

Cai, Yiyu ;Goei, Sui Lin;; Duh, Henry Been-Lirn (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Cai, Yiyu (Editor) ; Goei, Sui Lin (Editor)

Gaming Media and Social Effects

ISBN: 9789814560313 ; ISBN: 9814560316 ; E-ISBN: 9789814560320 ; E-ISBN: 9814560324 ; DOI: 10.1007/978-981-4560-32-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Rapid Serial Visual Presentation: Design for Cognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Serial Visual Presentation: Design for Cognition

Spence, Robert ; Witkowski, Mark

SpringerBriefs in Computer Science

ISBN: 9781447150848 ; ISBN: 1447150848 ; E-ISBN: 9781447150855 ; E-ISBN: 1447150856 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5085-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Semantic Models for Adaptive Interactive Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Models for Adaptive Interactive Systems

Hussein, Tim ; Paulheim, Heiko ; Lukosch, Stefan ; Ziegler, Jurgen ; Calvary, Gaëlle;; Hussein, Tim (Editor) ; Paulheim, Heiko (Editor) ; Lukosch, Stephan (Editor) ; Ziegler, Jürgen (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447153009 ; ISBN: 1447153006 ; E-ISBN: 9781447153016 ; E-ISBN: 1447153014 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5301-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in Interaction, Virtual Reality and Modeling

Penichet, Victor M. R. ;Gallud, José A. ;Gallud, José A.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor) ; Peñalver, Antonio (Editor) ; Gallud, José A (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154440 ; ISBN: 1447154444 ; E-ISBN: 9781447154457 ; E-ISBN: 1447154452 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5445-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Sustainable Web Ecosystem Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Web Ecosystem Design

O'Toole, Greg

SpringerBriefs in Computer Science

ISBN: 9781461477136 ; ISBN: 1461477131 ; E-ISBN: 9781461477143 ; E-ISBN: 146147714X ; DOI: 10.1007/978-1-4614-7714-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
User Modeling and Adaptation for Daily Routines: Providing Assistance to People with Special Needs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Modeling and Adaptation for Daily Routines: Providing Assistance to People with Special Needs

Martín, Estefanía ;Haya, Pablo A. ;Carro, Rosa M.;; Martín, Estefanía ; Haya, Pablo A. ; Carro, Rosa M.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-4777-0 ; E-ISBN: 978-1-4471-4778-7 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4778-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues

Maciel, Cristiano ;Pereira, Vinícius Carvalho;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Maciel, Cristiano (Editor) ; Pereira, Vinícius Carvalho (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319016306 ; ISBN: 331901630X ; E-ISBN: 9783319016313 ; E-ISBN: 3319016318 ; DOI: 10.1007/978-3-319-01631-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447156031 ; ISBN: 144715603X ; E-ISBN: 9781447156048 ; E-ISBN: 1447156048 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5604-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (78)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (5)
  2. 2007đến2008  (5)
  3. 2009đến2010  (7)
  4. 2011đến2013  (62)
  5. Sau 2013  (9)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...