skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.454  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Gale Virtual Reference Library (GVRL) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Sharp, Paul

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hocking ; Lee, Brian, Donna

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Governing America: Major Decisions of Federal, State, and Local Governments from 1789 to the Present

ISBN: 978-1-4381-3547-2

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jã¶Nsson, Christer

Encyclopedia of Power

ISBN: 978-1-4129-9408-8

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Tommy Koh Reader : Favourite Essays and Lectures

ISBN: 978-981-4571-10-4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hashmi, Sohail H.

The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought

ISBN: 978-1-4008-3855-4

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

diplomacy

Bose, Meena

Encyclopedia of the American Presidency, Revised Edition

ISBN: 978-1-4381-2638-8

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Sharp, Paul

The International Studies Encyclopedia

ISBN: 978-1-4443-3659-7

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Weapons & Warfare, Rev. ed.

ISBN: 978-1-58765-598-2

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Concise Encyclopedia of World War II

ISBN: 978-0-313-36527-0

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Doerr, Paul W.

Berkshire Encyclopedia of World History

ISBN: 978-1-84972-976-5

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dragomir, Elena

The SAGE Encyclopedia of Surveillance, Security, and Privacy: A-E

ISBN: 978-1-4833-5993-9

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Conflict in Ancient Greece and Rome : The Definitive Political, Social, and Military Encyclopedia: A-R, Greek Section

ISBN: 978-1-61069-020-1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Silvera, Ginger

The SAGE Encyclopedia of War : Social Science Perspectives: A-D

ISBN: 978-1-4833-5988-5

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Roach ; Heinsen-Roach, Steven, Erica C.

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: A-L

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Mahiet, Damien

Music in the Social and Behavioral Sciences : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4522-8302-9

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Burton, Paul J.

Conflict in Ancient Greece and Rome : The Definitive Political, Social, and Military Encyclopedia: S–Z, Greek Section and A–G, Roman Section

ISBN: 978-1-61069-020-1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Encyclopedia of Play in Today's Society

ISBN: 978-1-4129-7193-5

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences

ISBN: 978-1-4129-7202-4

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Conflict between India and Pakistan : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-57607-713-9

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 19.454  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (70)
 2. 1968đến1983  (118)
 3. 1984đến1994  (92)
 4. 1995đến2006  (3.440)
 5. Sau 2006  (15.719)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Mục từ tham khảo  (18.857)
 2. Sách  (206)
 3. Bài báo  (11)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.418)
 2. German  (16)
 3. Spanish  (10)
 4. Portuguese  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...