skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: Europeana (The Europeana Foundation) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

2
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

3
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Herwig Vergult

Toàn văn không sẵn có

4
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

VER

Toàn văn không sẵn có

5
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

6
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

7
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

8
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam: Viet Nam's peaceful diplomacy stressed at UN

Thai Press Reports, Sept 30, 2011

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

From China's Panda to Lion-Diplomacy [analysis]

All Africa, July 5, 2015

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efforts of Russian diplomacy aimed at creating favorable conditions for nation's advancement - Putin

Russia & CIS General Newswire, Feb 10, 2013

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Almeida Santos no American Club<br>Diplomacy - Almeida Santos at the American Club
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Almeida Santos no American Club
Diplomacy - Almeida Santos at the American Club

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN CLIMATE TREATY : GMF SAYS UNION SHOULD RETHINK CLIMATE DIPLOMACY

European Report, March 10, 2010, p.267883

ISSN: 1021-4267

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign minister calls for active diplomacy in Asia-Pacific region

Europe Intelligence Wire, Feb 2, 2010

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Department of State and NBA Team Up for Basketball Diplomacy Program for Youth Athletes and Coaches from the Philippines

M2 Presswire, March 19, 2014

Toàn văn sẵn có

16
Diplomacia - Visita oficial de Francisco Pinto Balsem&#227;o a Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Official Visit of Francisco Balsem&#227;o to Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial de Francisco Pinto Balsemão a Moçambique
Diplomacy - Official Visit of Francisco Balsemão to Mozambique

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - Visita do Ministro do Mar do Canad&#225;<br>Diplomacy - Visit of the Minister of Canadian Sea
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Ministro do Mar do Canadá
Diplomacy - Visit of the Minister of Canadian Sea

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Visita do Presidente de S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe<br>Diplomacy - S&#227;o Tom&#233; e Pr&#237;ncipe President visit
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de São Tomé e Príncipe
Diplomacy - São Tomé e Príncipe President visit

Luís Vasconcelos

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacia - Encontro de Jaime Gama com William Hayden<br>Diplomacy - Jaime Gama meets William Hayden
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Encontro de Jaime Gama com William Hayden
Diplomacy - Jaime Gama meets William Hayden

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacia - MNE Jaime Gama recebe MNE angolano Paulo Jorge<br>Diplomacy - MFA Jaime Gama receives Angolan MFA Paulo Jorge
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - MNE Jaime Gama recebe MNE angolano Paulo Jorge
Diplomacy - MFA Jaime Gama receives Angolan MFA Paulo Jorge

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1954  (94)
 2. 1954đến1965  (222)
 3. 1966đến1977  (169)
 4. 1978đến1990  (1.053)
 5. Sau 1990  (602)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1.523)
 2. Multiple languages  (544)
 3. Spanish  (51)
 4. Dutch  (19)
 5. German  (12)
 6. French  (10)
 7. Italian  (8)
 8. English  (7)
 9. Danish  (5)
 10. Hungarian  (4)
 11. Norwegian  (4)
 12. Greek  (2)
 13. Czech  (2)
 14. Polish  (1)
 15. Russian  (1)
 16. Slovak  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Manuel Moura
 2. António Cotrim
 3. Guilherme Venâncio
 4. Acácio Franco
 5. Alberto Frias

theo chủ đề:

 1. lisboa
 2. lisbona
 3. lisbon
 4. lissabon
 5. lisbonne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...