skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22.206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: European Patent Office xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing Capability and Associated User Interface Elements for Television User Interfaces

Moshiri Negar ; Wroblewski Frank J ; Napier William J ; Hunleth Frank A ; Simpkins Daniel S ; Conroy Kevin M ; Wood Peter ; Goyal Neel ; Witenstein-Weaver Jason ; Mark Adam ; Stanchfield Scott Anthony

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill, Stephen, Hayden ; Logan, Jake, M ; Kuvshynov, Oleksandr ; Cressall, Erlk, M ; Casey, Brandon, J ; Hultquist, Jeffrey, Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill, Stephen, Hayden ; Logan, Jake, M ; Kuvshynov, Oleksandr ; Cressall, Erlk, M ; Casey, Brandon, J ; Hultquist, Jeffrey, Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson, Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Log Query User Interface

Giuca Julian V

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern-based user interfaces

Binder, Joseph S ; Weatherford, Stephen A ; Kung, Andy H ; Stanton, Richard

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATTERN-BASED USER INTERFACES

Binder Joseph S ; Weatherford Stephen A ; Kung Andy H ; Stanton Richard

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion tracking user interface

Quennesson Kevin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION TRACKING USER INTERFACE

Quennesson Kevin H

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANAGING CUSTOMIZED USER INTERFACES

Kimball Jeffrey David ; Dolan Christina Ann Rank ; Wassom, Jr. John Thurston

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined Surface User Interface

Zhang Chunhui ; Zhao Ji ; Wang Min ; GAO Rui ; Cai Xiong-Fei ; Zhao Chunshui

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOG QUERY USER INTERFACE

Giuca, Julian

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application Specific User Interfaces

Zhang Lei ; Chen Yao ; Stewart Andy Anderson

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss, Christopher, P ; Anzures, Freddy, A ; Dascola, Jonathan, R ; Yang, Lawrence, Y ; Wan, Wan, Si ; Bauer, Sebastian, J ; Pu, Daniel, E ; Bachman, William, M ; Chang, Jae, Woo ; Gutknecht, Olivier, D.R ; Hajas, Peter, J ; Teutschler, Sophia ; Fringes, Alexander, C.D ; Karunamuni, Chanaka, G ; Apodaca, Gregory, M ; Chaudhri, Imran, A ; Alonso Ruiz, Marcos ; Dye, Alan, C ; Ive, Jonathan ; Jiswari, Mohammed, N ; Jurewitz, Michael, T ; Moussette, Camille ; Kocienda, Kenneth, L ; Lemay, Stephen, O ; Yerkes, Giancarlo ; King, Nicholas, V ; Manzari, Behkish, J ; Penha, Henrique, D ; Preston, Daniel, T ; Wilson, Christopher, I ; Leonard, Adam, J ; Trottier, Lauren, K ; Federighi, Craig, M ; Migos, Charles, J ; Lopatin, Scott ; Styer, Allison, M ; Rochette, Tommy

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss, Christopher, P ; Anzures, Freddy, A ; Dascola, Jonathan, R ; Yang, Lawrence, Y ; Wan, Wan, Si ; Bauer, Sebastian, J ; Pu, Daniel, E ; Bachman, William, M ; Chang, Jae, Woo ; Gutknecht, Olivier, D.R ; Hajas, Peter, J ; Teutschler, Sophia ; Fringes, Alexander, C.D ; Karunamuni, Chanaka, G ; Apodaca, Gregory, M ; Chaudhri, Imran, A ; Alonso Ruiz, Marcos ; Dye, Alan, C ; Ive, Jonathan ; Jiswari, Mohammed, N ; Jurewitz, Michael, T ; Moussette, Camille ; Kocienda, Kenneth, L ; Lemay, Stephen, O ; Yerkes, Giancarlo ; King, Nicholas, V ; Manzari, Behkish, J ; Penha, Henrique, D ; Preston, Daniel, T ; Wilson, Christopher, I ; Leonard, Adam, J ; Trottier, Lauren, K ; Federighi, Craig, M ; Migos, Charles, J ; Lopatin, Scott ; Styer, Allison, M ; Rochette, Tommy

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Souza Dos Santos Andre

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATTERN-BASED USER INTERFACES

Binder, Joseph, S ; Weatherford, Stephen, A ; Kung, Andy, H ; Stanton, Richard

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATTERN-BASED USER INTERFACES

Binder, Joseph, S ; Weatherford, Stephen, A ; Kung, Andy, H ; Stanton, Richard

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22.206  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (40)
 2. 1987đến1994  (358)
 3. 1995đến2002  (1.381)
 4. 2003đến2011  (9.482)
 5. Sau 2011  (10.945)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.252)
 2. German  (8.523)
 3. French  (3.109)
 4. Chinese  (1.078)
 5. Korean  (341)
 6. Japanese  (236)
 7. Russian  (116)
 8. Spanish  (57)
 9. Norwegian  (27)
 10. Hebrew  (14)
 11. Portuguese  (12)
 12. Ukrainian  (7)
 13. Finnish  (5)
 14. Polish  (4)
 15. Danish  (4)
 16. Czech  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Satterfield Jesse Clay
 3. Guntaur Paula
 4. Kruzeniski Michael J
 5. Friedman Jonathan D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...