skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 846  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banking Union and banking nationalism — Explaining opt-out choices of Hungary, Poland and the Czech Republic

Méró, Katalin ; Piroska, Dora

Policy and Society, 01 September 2016, Vol.35(3), p.215-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-4035 ; E-ISSN: 1839-3373 ; DOI: 10.1016/j.polsoc.2016.10.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talmon on nationalism

Ben Israel, Hedva

History of European Ideas, 01 June 2008, Vol.34(2), p.189-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/j.histeuroideas.2007.12.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jacob Talmon between “good” and “bad” nationalism

Mendelsohn, Ezra

History of European Ideas, 01 June 2008, Vol.34(2), p.197-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/j.histeuroideas.2007.12.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europenan nationalism

Talmor, Ezra ; Talmor, Sascha

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(1-3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90104-K

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

German nationalism and religion

Hoover, A.J.

History of European Ideas, 1995, Vol.20(4), pp.765-771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; DOI: 10.1016/0191-6599(95)95809-U

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The threat of ‘woolly-haired grandchildren’: Race, the colonial family and German nationalism

Fitzpatrick, Matthew P.

The History of the Family, 26 October 2009, Vol.14(4), p.356-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-602X ; E-ISSN: 1873-5398 ; DOI: 10.1016/j.hisfam.2009.08.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in exile: Nationalism among Moluccans in The Netherlands 1951–1990

Steijlen, Fridus

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(4-6), p.779-784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90091-P

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christoph Meiners’ History of the Female Sex (1788–1800): The orientalisation of Spain and German nationalism

Anderson, Lara ; Benbow, Heather Merle

History of European Ideas, 01 December 2009, Vol.35(4), p.433-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/j.histeuroideas.2009.07.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, nationalism and the excluded

Jennings, Jeremy

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(4-6), p.499-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90054-G

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychodynamics of nationalism

Loewenberg, Peter

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(1-3), p.93-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90117-U

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and transnationalism in Cicero

Nicgorski, Walter

History of European Ideas, 01 January 1993, Vol.16(4-6), p.785-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(93)90223-D

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nietzsche and nationalism

Diethef, Carol

History of European Ideas, 01 March 1992, Vol.14(2), p.227-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90250-G

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism—No! Metanationalism—Yes?

Harle, Vilho

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(1-3), p.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90109-P

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmodernity, nationalism and Ireland

Kearney, Richard

History of European Ideas, 01 January 1993, Vol.16(1-3), p.147-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/S0191-6599(05)80113-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographical perspectives of nationalism

Austin, C.Murray

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(4-6), p.621-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90071-J

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare's georgic nationalism

Maynard, Katherine

History of European Ideas, 01 January 1993, Vol.16(4-6), p.981-987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(93)90249-P

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Literacy and Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literacy and Nationalism

Street, Brian

History of European Ideas, 01/1993, Vol.16(1-3), pp.225-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0191-6599(05)90000-4

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism early socialism and universality

Lovell, David W.

History of European Ideas, 01 December 1992, Vol.15(1-3), p.193-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(92)90130-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic nationalism in estonia

Jansen, Ea

History of European Ideas, 01 January 1993, Vol.16(1-3), p.337-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/S0191-6599(05)80138-X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europera 3: Nationalism and opera

Williams, H.

History of European Ideas, 01 January 1993, Vol.16(4-6), p.741-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/0191-6599(93)90216-D

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 846  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (25)
 2. 1980đến1987  (94)
 3. 1988đến1995  (436)
 4. 1996đến2004  (136)
 5. Sau 2004  (155)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (636)
 2. Bình xét khoa học  (210)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (7)
 2. Spanish  (4)
 3. German  (2)
 4. Swedish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vincent, K.Steven
 2. Berkwitz, Stephen C.
 3. Munson, Henry
 4. Fitzgerald, Timothy
 5. Kauders, Anthony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...