skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing inherent model bias: An application to native displacement in response to immigration

Peri, Giovanni ; Sparber, Chad

Journal of Urban Economics, Jan 2011, Vol.69(1), pp.82-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00941190 ; E-ISSN: 10959068 ; DOI: 10.1016/j.jue.2010.08.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Did immigration contribute to wage stagnation of unskilled workers?

Peri, Giovanni

Research in Economics, June 2018, Vol.72(2), pp.356-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-9443 ; DOI: 10.1016/j.rie.2017.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, trade and productivity in services: Evidence from U.K. firms

Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

Journal of International Economics, May 2018, Vol.112, pp.88-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2018.02.007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The labor market impact of immigration in Western Germany in the 1990s

D’amuri, Francesco ; Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni

European Economic Review, 2010, Vol.54(4), pp.550-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2921 ; DOI: 10.1016/j.euroecorev.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Openness and income: The roles of trade and migration

Ortega, Francesc ; Peri, Giovanni

Journal of International Economics, March 2014, Vol.92(2), pp.231-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2013.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the area approach: Immigrants and the labor market in California

Peri, Giovanni

Journal of International Economics, 2011, Vol.84(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.02.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The labor market effects of reducing the number of illegal immigrants

Chassamboulli, Andri ; Peri, Giovanni

Review of Economic Dynamics, October 2015, Vol.18(4), pp.792-821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-2025 ; DOI: 10.1016/j.red.2015.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, domestic labor and women's retirement decisions

Peri, Giovanni ; Romiti, Agnese ; Rossi, Mariacristina

Labour Economics, October 2015, Vol.36, pp.18-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-5371 ; DOI: 10.1016/j.labeco.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants and firms’ outcomes: Evidence from France

Mitaritonna, Cristina ; Orefice, Gianluca ; Peri, Giovanni

European Economic Review, July 2017, Vol.96, pp.62-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2921 ; DOI: 10.1016/j.euroecorev.2017.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cities and cultures

Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni

Journal of Urban Economics, 2005, Vol.58(2), pp.304-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-1190 ; DOI: 10.1016/j.jue.2005.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and development: Dissecting the anatomy of the mobility transition

Dao, Thu Hien ; Docquier, Frédéric ; Parsons, Chris ; Peri, Giovanni

Journal of Development Economics, May 2018, Vol.132, pp.88-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the H-1B quota on the employment and selection of foreign-born labor

Mayda, Anna Maria ; Ortega, Francesc ; Peri, Giovanni ; Shih, Kevin ; Sparber, Chad

European Economic Review, September 2018, Vol.108, pp.105-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2921 ; DOI: 10.1016/j.euroecorev.2018.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and trade: Theory with an application to the Eastern–Western European integration

Iranzo, Susana ; Peri, Giovanni

Journal of International Economics, 2009, Vol.79(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2009.05.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country-specific preferences and employment rates in Europe

Moriconi, Simone ; Peri, Giovanni

European Economic Review, July 2019, Vol.116, pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2921 ; DOI: 10.1016/j.euroecorev.2019.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration response to increasing temperatures

Cattaneo, Cristina ; Peri, Giovanni

Journal of Development Economics, September 2016, Vol.122, pp.127-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2016.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2013  (3)
 3. 2014đến2015  (3)
 4. 2016đến2018  (6)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peri, Giovanni
 2. Peri, G
 3. Ottaviano, G.I.P.
 4. Ottaviano, Gianmarco I.P.
 5. Ottaviano, Gianmarco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...