skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memory of Lubomír Majling – physicist with lyrical soul

Bydžovský, P ; Mareš, J

Nuclear Physics, Section A, October 2016, Vol.954, pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab Hall A

Garibaldi, F ; Bydžovský, P ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Frullani, S ; Iodice, M ; Lerose, J.J ; Markowitz, P ; Millener, D.J ; Urciuoli, G.M; Hall A Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.02.054

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The model-independent analysis of multi-channel pion-pion scattering and the pion-pion scattering length

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V.E ; Nagy, M

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), October 2011, Vol.219-220, pp.263-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2011.10.107

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic production of medium-mass Λ-hypernuclei

Bydžovský, P ; Sotona, M ; Motoba, T ; Itonaga, K ; Ogawa, K ; Hashimoto, O

Nuclear Physics, Section A, 01 May 2012, Vol.881, pp.199-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2012.01.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scalar mesons in decays of the ψ and ϒ families

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V.E ; Nagy, M

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), December 2013, Vol.245, pp.259-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2013.10.050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meson resonances in forward-angle π+π− photoproduction

Bibrzycki, Ł ; Bydžovský, P ; Kamiński, R ; Szczepaniak, A.P

Physics Letters B, 10 February 2019, Vol.789, pp.287-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-2693 ; E-ISSN: 1873-2445 ; DOI: 10.1016/j.physletb.2018.12.045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the pion–pion scattering data and rho-like mesons

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P

Nuclear Physics, Section A, 2008, Vol.807(3), pp.145-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2008.04.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the electromagnetic production of strange mesons at MAMI

Achenbach, P ; Gómez Rodríguez, M ; Tsukada, K ; Ayerbe Gayoso, C ; Böhm, R ; Borodina, O ; Bosnar, D ; Bozkurt, V ; Bydžovský, P ; Debenjak, L ; Distler, M.O ; Esser, A ; Friščić, I; A1 Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.41-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.01.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strange hadronic physics in electroproduction experiments at the Mainz Microtron

Achenbach, P ; Esser, A ; Ayerbe Gayoso, C ; Böhm, R ; Borodina, O ; Bosnar, D ; Bozkurt, V ; Bydžovský, P ; Debenjak, L ; Distler, M.O ; Friščić, I ; Fujii, Y ; Gogami, T ; Gómez Rodríguez, M; A1 Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 01 May 2012, Vol.881, pp.187-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2012.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaon electromagnetic production: constraints set by new data

Bydžovský, P ; Sotona, M

Nuclear Physics, Section A, 2005, Vol.754, pp.243-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2005.02.076

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The investigation of strangeness photoproduction in the threshold region at ELPH-Tohoku

Kaneta, M ; Beckford, B ; Bydžovský, P ; Fujibayashi, T ; Fujii, T ; Fujii, Y ; Futatsukawa, K ; Gogami, T ; Han, Y.C ; Hashimoto, O ; Hirose, K ; Hosomi, K ; Honda, R ; Iguchi, A ; Ishikawa, T ; Kanda, H ; Kaneko, Y ; Kasai, Y; Nks2 Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.69-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.05.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update of High Resolution ( e , e ′ K + ) Hypernuclear Spectroscopy at Jefferson Lab's Hall A

Cusanno, F ; Acha, A ; Bydžovský, P ; Chang, C.C ; Cisbani, E ; De Jager, C.W ; De Leo, R ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Higinbotham, D.W ; Iodice, M ; Lerose, J.J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Sotona, M ; Urciuoli, G.M; the Hall A Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 2010, Vol.835(1), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2010.01.185

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear structure effects in ( π+, π0) and (p,n) reactions on 13C

Bydžovský, P ; Mach, R ; Kamalov, S.S

Nuclear Physics, Section A, 1994, Vol.574(4), pp.685-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/0375-9474(94)90954-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of hypernuclei: an experimental challenge

Urciuoli, G.M ; Brindza, P ; Bydžovský, P ; Chang, C.C ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Iodice, M ; Lagamba, L ; Lassiter, S ; Le Rose, J.J ; Markowitz, P ; Sotona, M

Nuclear Physics, Section A, 2001, Vol.691(1), pp.43-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/S0375-9474(01)01005-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypernuclear spectroscopy via (e,e′K+) in JLab's Hall A

Lerose, John J ; de Jager, C.W ; Feuerbach, R.J ; Higinbotham, D.W ; Reitz, B ; Acha, A ; Markowitz, P ; Bydžovský, P ; Sotona, M ; Chang, C.C ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; De Leo, R ; Lagamba, L ; Marrone, S ; Iodice, M; Hall A Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 15 May 2008, Vol.804(1-4), pp.116-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2008.01.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photo-production of neutral kaons on 12C in the threshold region

Watanabe, T ; Bydžovský, P ; Dobashi, K ; Endo, S ; Fujii, Y ; Hashimoto, O ; Ishikawa, T ; Itoh, K ; Kanda, H ; Katoh, M ; Kinoshita, T ; Konno, O ; Maeda, K ; Matsumura, A ; Miyahara, F ; Miyase, H ; Miyoshi, T ; Mizunuma; Yamazaki, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 25, 2006 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.physletb.2007.06.033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2)
 2. 2004đến2007  (2)
 3. 2008đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bydžovský, P
 2. Bydzovsky, P
 3. Sotona, M
 4. Hashimoto, O.
 5. Markowitz, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...