skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a context sensitive approach to searching information based on domain specific knowledge sources

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, April 2012, Vol.12-13, pp.41-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8268 ; E-ISSN: 1873-7749 ; DOI: 10.1016/j.websem.2011.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the impact of domain expertise on query formulation, relevance assessment and retrieval performance in clinical settings

Tamine, Lynda ; Chouquet, Cecile

Information Processing and Management, March 2017, Vol.53(2), pp.332-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing and Management, September 2014, Vol.50(5), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing and Management, November 2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting the effectiveness of biomedical document indexing and retrieval based on terminologies

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda ; Boubekeur, Fatiha

Artificial Intelligence In Medicine, February 2013, Vol.57(2), pp.155-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-3657 ; E-ISSN: 1873-2860 ; DOI: 10.1016/j.artmed.2012.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple query evaluation based on an enhanced genetic algorithm

Tamine, Lynda ; Chrisment, Claude ; Boughanem, Mohand

Information Processing and Management, 2003, Vol.39(2), pp.215-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(02)00048-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tamine, L
 2. Tamine, Lynda
 3. Dinh, D.
 4. Dinh, Duy
 5. Soulier, Laure

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...