skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: EDP Sciences (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing ultrafine-grained materials with high strength and good ductility for micro-forming applications

Huang Yi ; Xu Jie ; Langdon Terence G

MATEC Web of Conferences, 01 January 2015, Vol.21, p.07002 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/20152107002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of Al-7wt%Si-2wt%Fe alloy processed by high-pressure torsion

Wongsa-Ngam Jittraporn ; Phongphisutthinan Chakkrist ; Langdon Terence G

MATEC Web of Conferences, 01 January 2018, Vol.192, p.02068 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/201819202068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro-deformation behavior in micro-compression with high-purity aluminum processed by ECAP

Xu Jie ; Wang Chenxi ; Shan Debin ; Guo Bin ; Langdon Terence G

Manufacturing Review, 01 January 2015, Vol.2, p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2265-4224 ; DOI: 10.1051/mfreview/2015003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of formability using micro-embossing on an ultrafine-grained magnesium AZ31 alloy processed by high-pressure torsion

Xu Jie ; Xing Guangnan ; Shan Debin ; Guo Bin ; Langdon Terence G

MATEC Web of Conferences, 01 January 2015, Vol.21, p.09005 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/20152109005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langdon, Terence G.
  2. Langdon Terence G
  3. Langdon, T.G.
  4. Xu, Jie
  5. Langdon, Terence

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...