skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of sports marketing & sponsorship

International journal of sports marketing & sponsorship [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-6668

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report <London> / Oman

Country report

ISSN: 1462-6667

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report <London> / Oman

Country report

ISSN: 1462-6667

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

Review of development economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-6669

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business economics

Business economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-666X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności

ISSN: 1506-6665

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly digest of statistics

Monthly digest of statistics // Office for National Statistics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-6666

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of business strategy

Journal of business strategy [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6668

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności

ISSN: 1506-6665

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monthly digest of statistics

Monthly digest of statistics // Office for National Statistics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-6666

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności

ISSN: 1506-6665

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

Review of development economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-6669

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business economics

Business economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-666X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadcast & Mobile das Businessmagazin für Kommunikation und Produktion

ISSN: 1867-6669

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BanqueMagazine

BanqueMagazine : le mensuel de la banque et de la finance

ISSN: 0005-5581

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The agricultural situation in the EU ... report

European Commission; Europäische Kommission

ISSN: 1025-6660

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of children's services

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Commission

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...