skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foreign Aid and Political Reform : A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Aid and Political Reform : A Comparative Analysis of Democracy Assistance and Political Conditionality

Crawford, Gordon, Dr

E-ISBN: 9780230509245 E-ISBN: 023050924X DOI: 10.1057/9780230509245 ISBN: 9780333919828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Market Economics, and Development

Dae-Jung, Kim ; Sen, Amartya ; Pei, Minxin ; Stiglitz, Joseph ; Jang, Ha-Sung ; Douglas, William A. ; Inoguchi, Kuniko ; Haggard, Stephan ; Fukuyama, Francis ; You, Jong-Jeun

ISBN: 9780821348628 ; ISBN: 0821348620 ; DOI: 10.1596/0-8213-4862-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy And Reforms

Amin, Mohammad ; Djankov, Simeon

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Economy for and against democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economy for and against democracy

Keith Hart;

E-ISBN 1782388451 ; E-ISBN 9781782388449 ; E-ISBN 9781782388456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Saving globalization why globalization and democracy offer the best hope for progress, peace and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving globalization why globalization and democracy offer the best hope for progress, peace and development

Moore, Mike

E-ISBN 9780470825037 ; E-ISBN 9781118179291

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Saving Capitalism and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Capitalism and Democracy

Rabie, Mohamed

E-ISBN: 9781137321312 E-ISBN: 1137321318 DOI: 10.1057/9781137321312 ISBN: 9781137330413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and democracy

Docquier, Frédéric ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Democratization in the Middle East experiences, struggles, challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization in the Middle East experiences, struggles, challenges.

Saikal, Amin ;Schnabel, Albrecht ;Schnabel, Albrecht;

E-ISBN 9280810855 ; E-ISBN 9789280810851

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Economic Equality and Direct Democracy in Ancient Athens
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Equality and Direct Democracy in Ancient Athens

Patriquin, Larry

E-ISBN: 9781137503480 E-ISBN: 1137503483 DOI: 10.1057/9781137503480 ISBN: 9781137503473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Italian critics of capitalism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italian critics of capitalism.

Cedroni, Lorella;

E-ISBN 9780739142349 ; E-ISBN 9780739142356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The future of Europe democracy, legitimacy and justice after the euro crisis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of Europe democracy, legitimacy and justice after the euro crisis.

Champeau, Serge ;Closa , Carlos ;Innerarity, Daniel ;Maduro, Miguel Poiares;

E-ISBN 1783481145 ; E-ISBN 9781783481125 ; E-ISBN 9781783481132 ; E-ISBN 9781783481149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Role of Large Enterprises in Democracy and Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Large Enterprises in Democracy and Society

Fryzel, Barbara, Dr; Dembinski, Paul H., Professor

E-ISBN: 9780230283138 E-ISBN: 0230283136 DOI: 10.1057/9780230283138 ISBN: 9780230229181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Nonprofits and government collaboration and conflict, third edition.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonprofits and government collaboration and conflict, third edition.

Elizabeth Boris ; C. Eugene Steuerle;

E-ISBN 1442271779 ; E-ISBN 1442271787 ; E-ISBN 9781442271777 ; E-ISBN 9781442271784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Unchecked and unbalanced how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchecked and unbalanced how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy.

Kling, Arnold S

E-ISBN 1442201266 ; E-ISBN 9781442201248 ; E-ISBN 9781442201262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Grasping the democratic peace principles for a post-cold war world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasping the democratic peace principles for a post-cold war world

Russett, Bruce

E-ISBN 1400806933 ; E-ISBN 1400821029 ; E-ISBN 9780691001647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Designs on nature science and democracy in Europe and the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designs on nature science and democracy in Europe and the United States

Jasanoff, Sheila

E-ISBN 0691118116 ; E-ISBN 0691130426 ; E-ISBN 9780691130422 ; E-ISBN 9781400837311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Market economics and political change comparing China and Mexico.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market economics and political change comparing China and Mexico.

Lindau, Juan D. ;Cheek, Timothy;

E-ISBN 9780847687329 ; E-ISBN 9780847687336

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Aid dependence in Cambodia how foreign assistance undermines democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aid dependence in Cambodia how foreign assistance undermines democracy

Ear, Sophal

E-ISBN 9780231161121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Growth against democracy savage developmentalism in the modern world.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth against democracy savage developmentalism in the modern world.

Quan, H. L. T

E-ISBN 9780739170595 ; E-ISBN 9780739192788

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The constitution of liberty 17 the definitive edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The constitution of liberty 17 the definitive edition

Hayek, Friedrich A. Von

E-ISBN 0226315371 ; E-ISBN 0226315398 ; E-ISBN 9780226315379 ; E-ISBN 9780226315393 ; E-ISBN 9780226320519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2005  (4)
 3. 2006đến2009  (3)
 4. 2010đến2013  (10)
 5. Sau 2013  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jasanoff, Sheila
 2. Moore, Mike
 3. Pion-Berlin, David
 4. Kling, Arnold S
 5. Macartney, Huw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...