skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding the War on Terror: State and Civil Society Relations.(Report)

Fowler, Alan ; Sen, Kasturi

Development and Change, Jan, 2010, Vol.41(1), p.1(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-155X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy after Hiroshima from power politics to the ethics of nonviolence and co-responsibility.(Introduction)

Demenchonok, Edward

The American Journal of Economics and Sociology, Jan, 2009, Vol.68(1), p.9(41) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing the World and Challenging Civil Society: Before and After the 'War on Terror'.(Report)

Howell, Jude ; Lind, Jeremy

Development and Change, March, 2010, Vol.41(2), p.279(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-155X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREATS TO DÉTENTE: INTUITIVE HOPES AND COUNTERINTUITIVE REALITIES

Weede, Erich

European Journal of Political Research, December 1977, Vol.5(4), pp.407-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4130 ; E-ISSN: 1475-6765 ; DOI: 10.1111/j.1475-6765.1977.tb00798.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley (CrossRef)  (4)
 2. OneFile (GALE)  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fowler, Alan
 2. Lind, Jeremy
 3. Sen, Kasturi
 4. Howell, J.
 5. Howell, Jude

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...