skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nascent entrepreneurship: empirical studies and developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nascent entrepreneurship: empirical studies and developments

Davidsson, Per

E-ISBN 1933019204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways to impact and the strategic role of universities: new evidence on the breadth and depth of university knowledge exchange in the UK and the factors constraining its development

Hughes, Alan ; Kitson, Michael

Cambridge Journal of Economics, 2012, Vol. 36(3), pp.723-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-166X ; E-ISSN: 1464-3545 ; DOI: 10.1093/cje/bes017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The common agricultural policy after the fischler reform : national implementations, impact assessment and the agenda for future reforms

Alessandro Sorrentino ; Roberto Henke ; Simone Severini

E-ISBN 9781409421948 ; E-ISBN 9781409421955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Phân loại theo LCC 

  1. H - Social sciences.  (2)
  2. K - Law.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...