skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim cities in the later Middle Ages

Lapidus, Ira M. (Ira Marvin)

ISBN: 0-521263-61-1 ; ISBN: 5-21277620 ; ISBN: 978-0521263610 ; ISBN: 978-1400837656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dynamics of local governance in China during the reform era.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of local governance in China during the reform era.

Leng, Tse-Kang ; Zhu, Yunhan;

E-ISBN 9780739126882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment

Handler, Joel F.

E-ISBN 140080339X ; E-ISBN 1400821983 ; E-ISBN 9780691044613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development

Saich, Tony; Hu, Biliang

E-ISBN: 9781137035158 E-ISBN: 1137035153 DOI: 10.1057/9781137035158 ISBN: 9781137035141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries

Sellers, Jefferey M. ;Arretche, Marta ;Kubler, Daniel ;Razin, Eran;; Sellers, Jefferey M. ; Arretche, Marta ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

ISBN: 978-1-137-57377-3 ; E-ISBN: 978-1-137-57378-0 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870

Starr, S. Frederick

E-ISBN 0691030901 ; E-ISBN 069110008X ; E-ISBN 1400871255 ; E-ISBN 9780691619675 ; E-ISBN 9781400871254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architects of Growth? sub-national governments and industrialization in Asia.

Hutchinson, Francis E.;

E-ISBN 9789814414531 ; E-ISBN 9789814414548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Douglas E. Ashford
 2. S. Frederick Starr
 3. Oi, Jean C.
 4. Handler, Joel F.
 5. Leng, Tse-Kang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...