skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.827  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible resources and technology adoption in manufacturing firms

Gómez, Jaime ; Vargas, Pilar

Research Policy, November 2012, Vol.41(9), pp.1607-1619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; E-ISSN: 1873-7625 ; DOI: 10.1016/j.respol.2012.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & Management, 2011, Vol.48(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2010.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, 2011, Vol.64(11), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.06.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection and comparative advantage in technology adoption

Suri, Tavneet

Econometrica : journal of the Econometric Society, an internat. society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics, 2011, Vol.79(1), pp. 159-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, September 2015, Vol.68(9), pp.1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing systematic technology adoption with heterogeneous agents

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 February 2017, Vol.257(1), pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2016.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government efficiency and international technology adoption: The spread of electronic ticketing among airlines

Roberto Martin N Galang

Journal of International Business Studies, 2012, Vol.43(7), p.631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/jibs.2012.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption with limited foresight and uncertain technological learning

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 November 2014, Vol.239(1), pp.266-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.03.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing the Technology Adoption–Use Divide: The Role of Contiguous User Bandwagon

Lanzolla, Gianvito ; Suarez, Fernando F

Journal of Management, May 2012, Vol.38(3), pp.836-859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-2063 ; E-ISSN: 1557-1211 ; DOI: 10.1177/0149206310369938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology adoption and continuance a longitudinal study of individuals’ behavioral intentions

Sun, Yuan; Jeyaraj, Anand

Information & management : the internat. journal of management processes and systems ; journal of IFIP Users Group, 2013, Vol.50(7), pp. 457-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade †

Juhász, Réka

American Economic Review, 2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.20151730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hierarchical model of technology adoption for small owner-managed travel firms: An organizational decision-making and leadership perspective

Spencer, Andrew J ; Buhalis, Dimitrios ; Moital, Miguel

Tourism Management, October 2012, Vol.33(5), pp.1195-1208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2011.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring reduced global standards-based inter-organisational information technology adoption

Power, Damien ; Gruner, Richard L

International Journal of Operations & Production Management, 02 November 2015, Vol.35(11), pp.1488-1511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-3577 ; E-ISSN: 1758-6593 ; DOI: 10.1108/IJOPM-01-2013-0016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expectation disconfirmation and technology adoption polynomial modeling and response surface analysis

Venkatesh, Viswanath; Goyal, Sandeep

Management information systems : mis quarterly, 2010, Vol.34(2), pp. 281-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the TAM model: time to consider fun

Mohamed Saber Chtourou ; Nizar Souiden

Journal of Consumer Marketing, 2010, Vol.27(4), p.336-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; DOI: 10.1108/07363761011052378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal technology adoption when the arrival rate of new technologies changes

Hagspiel, Verena ; Huisman, Kuno J.M ; Nunes, Clàudia

European Journal of Operational Research, 16 June 2015, Vol.243(3), pp.897-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.12.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An alternative to methodological individualism a non-reductionist approach to studying technology adoption by groups

Sarker, Saonee; Valacich, Joseph S

Management information systems : mis quarterly, 2010, Vol.34(4), pp. 779-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Adoption with Exit in Imperfectly Informed Equity Markets

Tinn, Katrin

American Economic Review, 2010, Vol.100(3), pp.925-957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.100.3.925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cumulative timed intent a new predictive tool for technology adoption

Ittersum, Koert Van; Feinberg, Fred M

Journal of marketing research : JMR, 2010, Vol.47(5), pp.808-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Social Networksʼ Effects on Agricultural Technology Adoption

Maertens, Annemie ; Barrett, Christopher B

American Journal of Agricultural Economics, 2013, Vol. 95(2), pp.353-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1093/ajae/aas049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.827  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.821)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.544)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (34)
 2. 1991đến1997  (190)
 3. 1998đến2004  (345)
 4. 2005đến2012  (1.820)
 5. Sau 2012  (1.362)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3.824)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (29)
 2. Spanish  (6)
 3. French  (4)
 4. Portuguese  (3)
 5. Chinese  (2)
 6. Lithuanian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Venkatesh, Viswanath
 2. Qaim, Matin
 3. Zilberman, David
 4. Acemoglu, Daron
 5. Menachemi, Nir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...