skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stochastic dynamic model of trade and growth: Convergence and diversification

Chatterjee, Partha ; Shukayev, Malik

Journal of Economic Dynamics & Control, Mar 2012, Vol.36(3), p.416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01651889 ; E-ISSN: 18791743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on positive lower bound of capital in the stochastic growth model

Chatterjee, Partha ; Shukayev, Malik

Journal of Economic Dynamics and Control, 2008, Vol.32(7), pp.2137-2147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1889 ; DOI: 10.1016/j.jedc.2007.09.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The equilibrium theory of arms races reply to the comments by F. E. Banks

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1975, pp.239-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The equilibrium theory of arms races some extensions

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1974, pp.203-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The classical balance of power theory

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1972, pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The equilibrium of arms races some extensions

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1974, pp. 203- [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems of a Marxist Political Theory: Considerations on Colletti

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 17 October 1981, Vol.16(42/43), pp.PE2-PE8

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (1)
 2. 1974đến1974  (2)
 3. 1975đến1980  (1)
 4. 1981đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chatterjee, Partha
 2. Chatterjee, P
 3. Shukayev, M.
 4. Shukayev, Malik
 5. Partha Chatterjee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...