skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the study of Hmong (Miao) migrations and history

Culas, Christian ; Michaud, Jean

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1997, Vol.153(2), p.211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Personal Story about Statelessness

Soakhamnuan, Srinuan

Tilburg Law Review, 2014, Vol.19(1-2), pp.248-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-0046 ; E-ISSN: 2211-2596 ; DOI: 10.1163/22112596-01902024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of Javanese history as a reaction to foreign cultures

Pe de Josselin de Jong

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1997, Vol.153(1), p.112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wild west frontier on Sumatra's east coast; The Pekanbaru-Dumai Road

Colombijn, Freek

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2002, Vol.158(4), p.743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accomodation and resistance in a colonial situation

Baines, Stephen

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1994, Vol.150(3), p.568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.168(4), p.519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.166(1), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.167(4), p.561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.165(2&3), p.357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.168(2/3), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.161(2/3), p.350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.165(4), p.568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.162(1), p.137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Bedner, Adriaan ; Sterly, Joachim ; Claessen, Hjm ; Rensel, Jan ; Kohnen, Norbert ; Grijns, C ; Smalley, William ; Kaptein, Nico ; Freitag, Ulrike ; Locher-Scholten, Elsbeth ; Murray, Alison ; Manderson, L ; Penders, Chris

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.155(1), p.145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Drewes, Gwj ; Abdullah, Taufik ; Sitoy, Tvalentino ; Hagesteijn, R ; Marr, David ; Hagesteijn, R ; Wilson, Constance ; Harrisson, Barbara ; Guy, John ; Houben, Vjh ; Larson, G ; Klokke, Marijke ; Morgan, Stephanie

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.143(4), p.555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.161(1), p.143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.164(2/3), p.298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.158(3), p.535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Galvao, António ; de Graaf, Hj ; Wassing, R ; Mylius, Norbert ; Wassing, R ; Scott-Kemball, Jeune ; Fox, James ; Bloch, Maurice ; Dubbeldam, Lfb ; Heider, Karl ; van de Velde, P ; Firth, Raymond ; Schlesier, E ; Cochrane, Glynn

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.128(4), p.497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Redactie Kitlv;

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol.157(1), p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 118  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (115)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (10)
 2. 1975đến1990  (14)
 3. 1991đến1998  (27)
 4. 1999đến2007  (37)
 5. Sau 2007  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (69)
 2. Bình xét khoa học  (49)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Dutch  (2)
 2. Malay  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kitlv, Redactie
 2. Redactie Kitlv
 3. Harry A. Poeze
 4. Poeze, Harry A.
 5. Claessen, H.J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...