skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159A [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 23476084 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEER DIPLOMACY: PUBLIC DIPLOMACY ON TAP

Miguel Schweitzer

Revista Chilena de Relaciones Internacionales, 01 March 2018, Vol.2(1), pp.254-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0719-8256 ; E-ISSN: 0719-8256

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health diplomacy and the adaptation of global health interventions to local needs in sub-Saharan Africa and Thailand: evaluating findings from Project Accept (HPTN 043)

Kevany, Sebastian ; Khumalo-Sakutukwa, Gertrude ; Murima, Oliver ; Chingono, Alfred ; Modiba, Precious ; Gray, Glenda ; Van Rooyen, Heidi ; Mrumbi, Khalifa ; Mbwambo, Jessie ; Kawichai, Surinda ; Chariyalertsak, Suwat ; Chariyalertsak, Chonlisa ; Paradza, Elizabeth ; Mulawa, Marta ; Curran, Kathryn ; Fritz, Katherine ; Morin, Stephen F

BMC public health, 20 June 2012, Vol.12, pp.459 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 22716131 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovar Public Diplomacy

Baliqi, Bekim ; Brovina, Ngadhnjim ; Nuhiu, Fjolle

ILIRIA International Review, 2013, Vol.3(1), pp.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mode of Diplomacy in the 21st Century: Science Diplomacy

Güliz Sütçü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 01 December 2012, Vol.13(2), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-9703

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Heritage Diplomacy; Cultural Heritage Diplomacy

Ruiz Scarfuto, Rosalinda

DOI: 10.6092/issn.2036-5195/4781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NDH diplomacy

Trifković Srđa

Politeia, 01 January 2016, Vol.6(11), pp.27-54

ISSN: 2232-9641 ; E-ISSN: 2566-2805

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Vaccine Diplomacy”: Historical Perspectives and Future Directions

Hotez, Peter J; Lustigman, Sara (Editor)

2014, Vol.8(6), p.e2808 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0002808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy of Norway

Kobierecki Michał Marcin

International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 01 December 2017, Vol.20(1), pp.131-146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2300-8695 ; DOI: 10.1515/ipcj-2017-0021

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRANSATLANTIC BLUE DIPLOMACY

Ioana Gutu

CES Working Papers, 01 December 2016, Vol.VIII(4), pp.666-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and diplomatic functions

Phd Associate Professor Oana Iucu

Manager, 01 May 2010, Vol.11(1), pp.129-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1453-0503 ; E-ISSN: 2286-170X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of youth public diplomacy

Sorokoumova G.V

Interaktivnaâ Nauka, 01 April 2018, Issue 4 (26), pp.49-52

ISSN: 2414-9411 ; E-ISSN: 2500-2686

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian Practice of Virtual Diplomacy

Vitaliy Tereshchuk

Historia i Polityka, 01 June 2016, Issue 16, pp.89-100

ISSN: 1899-5160 ; ISSN: 2391-7652 ; DOI: 10.12775/HiP.2016.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FORMAL AND SIGNIFICANT MUTATIONS OF TRADITIONAL DIPLOMACY

Ioan Popa ; Diana Ramona Popescu

Annals of the University of Craiova: Economic Sciences Series, 01 December 2016, Vol.1(44), pp.230-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1843-3723 ; E-ISSN: 1223-365X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEER DIPLOMACY: PUBLIC DIPLOMACY ON TAP

Miguel Schweitzer

Revista Chilena de Relaciones Internacionales, 01 March 2018, Vol.2(1), pp.254-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0719-8256 ; E-ISSN: 0719-8256

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRATEGIC AND ECONOMIC MODALITY OF ENVIRONMENTAL DIPLOMACY

А. Bokhan

Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka, 01 January 2018, Vol.1(196), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-2667 ; E-ISSN: 2079-908X ; DOI: 10.17721/1728-2667.2018/196-1/1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Diplomacy – The Case of Slovenia

Romih, D

Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V : Economic Sciences, 01 June 2014, Vol.7(56)(1), pp.179-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-2194 ; E-ISSN: 2065-2194

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY AS A SKILL OF NEGOTIATIONS

Nada Simjanoska

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 February 2017, Vol.1(1), pp.29-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007 ; E-ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audience costs, domestic economy and coercive diplomacy

Suzuki, Akisato

Research & Politics, July 2018, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168018787119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence and Public Diplomacy: The Changing Tide

Jonathan Pinkus

Journal of Strategic Security, 01 April 2014, Vol.7(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1944-0464 ; E-ISSN: 1944-0472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.833)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.104)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (6)
 2. 1991đến1998  (20)
 3. 1999đến2004  (49)
 4. 2005đến2011  (400)
 5. Sau 2011  (1.668)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.130)
 2. Bình xét khoa học  (19)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.986)
 2. Portuguese  (226)
 3. Spanish  (206)
 4. German  (68)
 5. Russian  (55)
 6. French  (19)
 7. Persian  (16)
 8. Arabic  (13)
 9. Indonesian  (12)
 10. Lithuanian  (10)
 11. Chinese  (10)
 12. Czech  (8)
 13. Turkish  (6)
 14. Dutch  (6)
 15. Slovenian  (6)
 16. Danish  (5)
 17. Slavic (Other)  (4)
 18. Italian  (4)
 19. Norwegian  (3)
 20. Afrikaans  (3)
 21. Ukrainian  (2)
 22. Polish  (1)
 23. Korean  (1)
 24. Romanian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hotez, Peter
 2. Hotez, Peter J.
 3. Peter J Hotez
 4. Hotez, Pj
 5. Kevany, Sebastian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...