skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Una mirada histórica y socio-ambiental para repensar y renombrar los conflictos entre comunidades étnicas del Alto Cauca, Colombia

Vélez Torres, Irene

El Ágora USB, 2018, Vol.18(1), pp.38-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-8031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnocomputational creativity in STEAM education: A cultural framework for generative justice

Bennett, Audrey Grace

Teknokultura, 2016, Vol.13(2), pp.587-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-2230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appreciative semiotic and hermeneutic practices in the analysis of ethnic minorities

Sandu, Antonio

Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 2010, Vol.29, pp.109-129

ISSN: 1584-5397

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...