skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Need for Global Application of the Accountability for Reasonableness Approach to Support Sustainable Outcomes: Comment on “Expanded HTA: Enhancing Fairness and Legitimacy”

Byskov, Jens ; Maluka, Stephen Oswald ; Marchal, Bruno ; Shayo, Elizabeth H. ; Bukachi, Salome ; Zulu, Joseph M. ; Blas, Erik ; Michelo, Charles ; Ndawi, Benedict ; Hurtig, Anna-Karin

International Journal of Health Policy and Management, 2017, Vol.6(2), pp.115-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939 ; ISSN: 2322-5939 ; DOI: 10.15171/ijhpm.2016.106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processes of feelings in a society with a violent past: A qualitative study of the communication for Societal healing in the Truth Commissions in East Timor, Sri Lanka and Ghana between 2002-2011

Lindeby, Susanna; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jämförelse av den demokratiska utvecklingen i Bosnien-Hercegovina och Kroatien

Ramic, Nedim; Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perpetual Peace through Democratic Aid?: Does Democratic Aid Significantly Contribute to Democratic Development among Semi-Democratic States?<em></em>

Olsson, David; Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic development in Belarus and Cuba: Is it possible?

Edwertz, Gunilla; Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Swedish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bukachi, S.
 2. Olsson, David
 3. Zulu, J.M.
 4. Hurtig, Anna-Karin
 5. Byskov, Jens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...