skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa Chủ đề: Twentieth Century xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial contraventions: Cultural readings of race, imperialism and transnationalism

Chrisman, Laura

ISBN: 9780719058271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The shape of the signifier 1967 to the end of history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of the signifier 1967 to the end of history.

Michaels, Walter Benn

E-ISBN 0691118728 ; E-ISBN 9780691126180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Canadian literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian literature.

Hammill,Faye

E-ISBN 074862161X ; E-ISBN 9780748621613 ; E-ISBN 9780748621620 ; E-ISBN 9780748629527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to contemporary Scottish literature.

Schoene, Berthold

E-ISBN 0748623957 ; E-ISBN 9780748623952 ; E-ISBN 9780748623969 ; E-ISBN 9780748630288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Rohinton Mistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohinton Mistry

Morey, Peter

ISBN: 9780719067143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The new aestheticism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new aestheticism

John J. Joughin

E-ISBN 0719061385 ; E-ISBN 0719061393 ; E-ISBN 9780719061387 ; E-ISBN 9781847790354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Modernist literature an introduction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernist literature an introduction.

Gillies, Mary Ann

E-ISBN 0748627634 ; E-ISBN 9780748627639 ; E-ISBN 9780748627646 ; E-ISBN 9780748631612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Through other continents american literature across deep time.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through other continents american literature across deep time.

Dimock, Wai Chee

E-ISBN 0691114498 ; E-ISBN 1400829526 ; E-ISBN 9780691114507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
R.S. Thomas: Identity, environment, deity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.S. Thomas: Identity, environment, deity

Morgan, Christopher

ISBN: 9781526137616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michaels, W.B.
  2. Malpas, Simon
  3. Morey, P.
  4. Schoene, B.
  5. Gillies, Mary Ann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...