skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd) xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cambodians and their doctors a medical anthropology of colonial and post-colonial Cambodia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambodians and their doctors a medical anthropology of colonial and post-colonial Cambodia

Ovesen, Jan

E-ISBN 9878776940577 ; E-ISBN 9878776940584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Childbirth and tradition in northeast Thailand forty years of development and cultural change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childbirth and tradition in northeast Thailand forty years of development and cultural change

Poulsen, Andres

E-ISBN 9788776940034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Heritage tourism in Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage tourism in Southeast Asia

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael;

E-ISBN 9788776940591 ; E-ISBN 9788776940607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Individualism and collectivism a psychological, cultural and ecological analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individualism and collectivism a psychological, cultural and ecological analysis

Kim, Uichol

E-ISBN 8787062194 ; E-ISBN 9788787062190 ; E-ISBN 9788787062194 ; Series ISSN 13983113X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Tourism in Southeast Asia challenges and new directions.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism in Southeast Asia challenges and new directions.

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael;

E-ISBN 9788776940331 ; E-ISBN 9788776940348

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...