skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass communication in Israel nationalism, globalization, and segmentation

Soffer, Oren

E-ISBN 9781782384519 ; E-ISBN 9781782384526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN10: 1782383654 ; ISBN13: 9781782383659 ; E-ISBN10: 1782383662 ; E-ISBN13: 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Communism and nationalism in India M. N. Roy and Comintern policy 1920 - 1939
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communism and nationalism in India M. N. Roy and Comintern policy 1920 - 1939

Haithcox, John Patrick; Roy, Manabendra Nath ; Columbia University

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mahatma Misunderstood: The Politics and Forms of Literary Nationalism in India

Shingavi, Snehal.;

E-ISBN: 9780857286475 ; E-ISBN: 0857286471 ; DOI: 10.7135/9780857286475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cosmopolitanism, Nationalism, and Individualism in Modern China: The Chenbao Fukan and the New Culture Era, 1918–1928
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism, Nationalism, and Individualism in Modern China: The Chenbao Fukan and the New Culture Era, 1918–1928

Xu, Xiaoqun

ISBN10: 073918914X ; ISBN13: 9780739189146 ; E-ISBN10: 0739189158 ; E-ISBN13: 9780739189153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Homemade Men in Postwar Austrian Cinema - Nationhood, Genre and Masculinity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homemade Men in Postwar Austrian Cinema - Nationhood, Genre and Masculinity

Fritsche, Maria

ISBN: 9780857459459 ; E-ISBN: 9780857459466 ; E-ISBN: 0857459465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity

Howell, Jennifer

E-ISBN 1498516076 ; E-ISBN 9781498516068 ; E-ISBN 9781498516075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger

Buonomo, Leonardo

E-ISBN 9781611476521 ; E-ISBN 9781611476538 ; E-ISBN 9781611478679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Media And Nation Building: How the Iban became Malaysian Asia Pacific studies v.1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media And Nation Building: How the Iban became Malaysian Asia Pacific studies v.1

Postill, John

ISBN10: 184545135X ; ISBN10: 1845451325 ; ISBN13: 9781845451356 ; ISBN13: 9781845451325 ; E-ISBN10: 0857456873 ; E-ISBN13: 9780857456878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Bard of Liberty: The Political Radicalism of Iolo Morganwg
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bard of Liberty: The Political Radicalism of Iolo Morganwg

Jenkins, Geraint H

ISBN10: 0708324983 ; ISBN10: 0708324991 ; ISBN13: 9780708324981 ; ISBN13: 9780708324998 ; E-ISBN10: 0708325009 ; E-ISBN13: 9780708325001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Kazantzakis politics of the spirit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kazantzakis politics of the spirit

Bien, Peter

E-ISBN 0691067864 ; E-ISBN 9780691128801 ; E-ISBN 9781400824410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Disarming Words: Empire and the Seductions of Translation in Egypt Flashpoints (Berkeley, Calif.) 5.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disarming Words: Empire and the Seductions of Translation in Egypt Flashpoints (Berkeley, Calif.) 5.

Tageldin, Shaden M

ISBN10: 0520265521 ; ISBN13: 9780520265523 ; E-ISBN10: 0520950046 ; E-ISBN13: 9780520950047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics

Kirsty Hooper;

E-ISBN: 9781781386866 ; E-ISBN: 1781386862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Bannockburns : Scottish independence and literary imagination, 1314-2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bannockburns : Scottish independence and literary imagination, 1314-2014

Crawford, Robert

E-ISBN 9780748685837 ; E-ISBN 9780748685851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity

Folkart, Jessica A

E-ISBN 9781611485790 ; E-ISBN 9781611485813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Edinburgh companion to scottish women's writing.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Edinburgh companion to scottish women's writing.

Norquay, Glenda;

E-ISBN 0748644326 ; E-ISBN 9780748644322 ; E-ISBN 9780748644315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Charles Corm an intellectual biography of a twentieth-century Lebanese "young Phoenician"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Corm an intellectual biography of a twentieth-century Lebanese "young Phoenician"

Salameh, Franck

E-ISBN 0739184016 ; E-ISBN 9780739184004 ; E-ISBN 9780739184011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Mimesis the representation of reality in western literature, fiftieth-anniversary edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mimesis the representation of reality in western literature, fiftieth-anniversary edition

Auerbach, Erich

E-ISBN 0691160228 ; E-ISBN 9780691160221 ; E-ISBN 9781400847952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Scottish literature.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scottish literature.

Carruthers,Gerard

E-ISBN 0748633081 ; E-ISBN 9780748633081 ; E-ISBN 9780748633098 ; E-ISBN 9780748633104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The silent word textual meaning and the unwritten
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The silent word textual meaning and the unwritten

Young, Robert J. C

E-ISBN 9971692112 ; E-ISBN 9789971692117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (6)
 2. 1998đến2002  (15)
 3. 2003đến2006  (24)
 4. 2007đến2011  (74)
 5. Sau 2011  (173)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (33)
 2. French  (3)
 3. Dutch  (2)
 4. Persian  (1)
 5. Hebrew  (1)
 6. Arabic  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elsaesser, Thomas
 2. Haltof, Marek
 3. Youngs, Tim
 4. Moran, Albert
 5. Wilkins, Karin Gwinn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...