skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Seliktar, Ofira xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq

Seliktar, Ofira

E-ISBN: 9780230610408 E-ISBN: 0230610404 DOI: 10.1057/9780230610408 ISBN: 9780230604537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. HathiTrust Digital Library  (1)
  3. Palgrave Connect  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seliktar, Ofira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...