skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines

Johnson, Jeff

ISBN: 0124079148 ; ISBN: 9780124079144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Graphical User Interface Prototyping for Distributed Requirements Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interface Prototyping for Distributed Requirements Engineering

Scheibmayr ; Sven

ISBN10: 3631650949 ; ISBN13: 9783631650943 ; E-ISBN10: 3653043158 ; E-ISBN13: 9783653043150

Toàn văn không sẵn có

4
Advances in Computers: Advances in Computers 103
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Advances in Computers 103

Memon, Atif M.

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128099410 ; ISBN13: 9780128099414 ; E-ISBN10: 0128051671 ; E-ISBN13: 9780128051672

Toàn văn không sẵn có

5
Advances in Computers: 101
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: 101

Memon, Atif M.

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128051582 ; ISBN13: 9780128051580 ; E-ISBN10: 0128051698 ; E-ISBN13: 9780128051696

Toàn văn không sẵn có

6
Advances in Computers: Volume 98
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 98

Hurson, A. R.

ISBN10: 0128021322 ; ISBN13: 9780128021323 ; E-ISBN10: 0128023406 ; E-ISBN13: 9780128023402

Toàn văn không sẵn có

7
Advances in Computers: Volume 91
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 91

Atif Memon

ISBN10: 0124080898 ; ISBN13: 9780124080898 ; E-ISBN10: 0124081096 ; E-ISBN13: 9780124081093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Learn JavaFX 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn JavaFX 8

Sharan, Kishori

ISBN10: 148421143X ; ISBN13: 9781484211434 ; E-ISBN10: 1484211421 ; E-ISBN13: 9781484211427

Toàn văn sẵn có

9
Advances in Computers: Volume 97
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 97

Memon, Atif M.

ISBN10: 0128021330 ; ISBN13: 9780128021330 ; E-ISBN10: 0128023414 ; E-ISBN13: 9780128023419

Toàn văn không sẵn có

10
Advances in Computers: Volume 92
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 92

Hurson, A. R.

ISBN10: 0124202322 ; ISBN13: 9780124202320 ; E-ISBN10: 0127999337 ; E-ISBN13: 9780127999333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Advances in Computers: Volume 102
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 102

Hurson, A. R. ; Goudarzi, Maziar

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128099194 ; ISBN13: 9780128099193 ; E-ISBN10: 012805168X ; E-ISBN13: 9780128051689

Toàn văn không sẵn có

12
Advances in Computers: Volume 89
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 89

Ali Hurson

ISBN10: 0124080944 ; ISBN13: 9780124080942 ; E-ISBN10: 0124081142 ; E-ISBN13: 9780124081147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Advances in Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers

Memon, Atif M.

ISBN10: 0128021314 ; ISBN13: 9780128021316 ; E-ISBN10: 0128023392 ; E-ISBN13: 9780128023396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Advances in Computers: Volume 95
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 95

Memon, Atif M.

ISBN10: 0128001607 ; ISBN13: 9780128001608 ; E-ISBN10: 0128003243 ; E-ISBN13: 9780128003244

Toàn văn không sẵn có

15
Qt5 C++ GUI Programming Cookbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qt5 C++ GUI Programming Cookbook

Eng, Lee Zhi

ISBN10: 1783280271 ; ISBN13: 9781783280278 ; E-ISBN10: 178328028X ; E-ISBN13: 9781783280285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
GUI Design for Android Apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Design for Android Apps

Cohen, Ryan ; Wang, Tao

ISBN: 9781484203835 ; ISBN: 1484203836 ; E-ISBN: 9781484203828 ; E-ISBN: 1484203828 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-0382-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Learning ArcGIS Runtime SDK for .NET
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning ArcGIS Runtime SDK for .NET

Vincent, Ron

ISBN10: 1785885456 ; ISBN13: 9781785885457 ; E-ISBN10: 1785884670 ; E-ISBN13: 9781785884672

Toàn văn sẵn có

18
Beginning Fedora Desktop: Fedora 28 Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Fedora Desktop: Fedora 28 Edition

Petersen, Richard

ISBN: 978-1-4842-3881-3 ; E-ISBN: 978-1-4842-3882-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-3882-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Beginning Java 8 APIs, Extensions and Libraries: Swing, JavaFX, JavaScript, JDBC and Network Programming APIs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Java 8 APIs, Extensions and Libraries: Swing, JavaFX, JavaScript, JDBC and Network Programming APIs

Sharan, Kishori

ISBN: 978-1-4302-6661-7 ; E-ISBN: 978-1-4302-6662-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6662-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...