skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22.239  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

Barten, Ulrike

ISBN: 9783319088754 ; ISBN: 3319088750 ; E-ISBN: 9783319088761 ; E-ISBN: 3319088769 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08876-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The impact of EU law on minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of EU law on minority rights

Ahmed, Tawhida

E-ISBN 184113872X ; E-ISBN 1847316174 ; E-ISBN 9781841138725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Global Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Minority Rights

Castellino, Joshua

ISBN10: 1409424634 ; ISBN13: 9781409424635 ; E-ISBN10: 1315254204 ; E-ISBN13: 9781315254203

Toàn văn không sẵn có

4
"Nation-state" and Minority Rights in India: Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nation-state" and Minority Rights in India: Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities

Fazal, Tanweer

ISBN10: 0415747759 ; ISBN13: 9780415747752 ; E-ISBN10: 1315796856 ; E-ISBN13: 9781315796857

Toàn văn không sẵn có

5
Minority rights and minority protection in europe.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights and minority protection in europe.

Agarin, Timofey

E-ISBN 1783481927 ; E-ISBN 9781783481903 ; E-ISBN 9781783481910 ; E-ISBN 9781783481927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Minority Rights in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Castellino, Joshua ; Cavanaugh, Kathleen A.

ISBN10: 0199679495 ; ISBN13: 9780199679492 ; E-ISBN10: 0191668877 ; E-ISBN13: 9780191668876

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

9
Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovo: A Precedent?: The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights

James Summers

ISBN10: 9004175997 ; ISBN13: 9789004175990 ; E-ISBN10: 9047429435 ; E-ISBN13: 9789047429432

Toàn văn không sẵn có

10
Minority Rights in Turkey: A Battlefield for Europeanization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Turkey: A Battlefield for Europeanization

Yilmaz, Gözde

ISBN10: 1138639737 ; ISBN13: 9781138639737 ; E-ISBN10: 1315637022 ; E-ISBN13: 9781315637020

Toàn văn không sẵn có

11
Educating the Hungarian Roma nongovernmental organizations and minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educating the Hungarian Roma nongovernmental organizations and minority rights

Timmer, Andria D

E-ISBN 1498525571 ; E-ISBN 9781498525565 ; E-ISBN 9781498525572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Minority rights protection in international law: the Roma of Europe (Research in migration and ethnic relations series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights protection in international law: the Roma of Europe (Research in migration and ethnic relations series)

Helen O'Nions

E-ISBN 9780754609216 ; E-ISBN 9780754686446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States

Hume, Robert J

ISBN10: 0199982171 ; ISBN13: 9780199982172 ; E-ISBN10: 0199982392 ; E-ISBN13: 9780199982394

Toàn văn sẵn có

14
The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness

Galbreath, David J., Dr; McEvoy, Joanne, Dr

E-ISBN: 9780230359222 E-ISBN: 0230359221 DOI: 10.1057/9780230359222 ISBN: 9780230236462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Democratization and Memories of Violence: Ethnic minority rights movements in Mexico, Turkey, and El Salvador
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and Memories of Violence: Ethnic minority rights movements in Mexico, Turkey, and El Salvador

Gellman, Mneesha

ISBN10: 1138952680 ; ISBN13: 9781138952683 ; E-ISBN10: 1315667509 ; E-ISBN13: 9781315667508

Toàn văn không sẵn có

16
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Human Rights and Minority Rights in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Minority Rights in the European Union

Shoraka, Kirsten

ISBN10: 0415491258 ; ISBN13: 9780415491259 ; E-ISBN10: 0203849248 ; E-ISBN13: 9780203849248

Toàn văn sẵn có

18
Law In and As Culture: Intellectual Property, Minority Rights, and the Rights of Indigenous Peoples
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law In and As Culture: Intellectual Property, Minority Rights, and the Rights of Indigenous Peoples

Picart, Caroline Joan

ISBN10: 1611477212 ; ISBN13: 9781611477214 ; E-ISBN10: 1611477220 ; E-ISBN13: 9781611477221

Toàn văn không sẵn có

19
The Minority Rights Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Revolution

Skrentny, John D.

ISBN: 9780674008991 ; E-ISBN: 9780674043732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4

Dersso, Solomon A

ISBN10: 9004205357 ; ISBN13: 9789004205352 ; E-ISBN10: 9004235531 ; E-ISBN13: 9789004235533

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22.239  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)
 2. Toàn văn trực tuyến (9.382)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2.976)
 2. 2007đến2009  (5.193)
 3. 2010đến2012  (6.742)
 4. 2013đến2016  (6.581)
 5. Sau 2016  (747)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1.141)
 2. French  (93)
 3. Italian  (32)
 4. Spanish  (19)
 5. Dutch  (18)
 6. Chinese  (17)
 7. Hebrew  (13)
 8. Arabic  (6)
 9. Portuguese  (4)
 10. Norwegian  (3)
 11. Japanese  (3)
 12. Russian  (3)
 13. Polish  (3)
 14. Slovak  (2)
 15. Czech  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Tibetan  (2)
 18. Lithuanian  (1)
 19. Hungarian  (1)
 20. Bengali  (1)
 21. Yiddish  (1)
 22. Turkish  (1)
 23. Greek  (1)
 24. Icelandic  (1)
 25. Finnish  (1)
 26. Basque  (1)
 27. Vietnamese  (1)
 28. Welsh  (1)
 29. Persian  (1)
 30. Danish  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Russo, Charles J
 2. Cotter, Anne-Marie Mooney
 3. Anne-Marie Mooney Cotter
 4. Zajda, Joseph
 5. Marable, Manning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...