skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The paradoxes of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The paradoxes of democracy

Hermet, Guy

E-ISBN 8121202191 ; E-ISBN 9788121202190

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mad men the death and redemption of American democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mad men the death and redemption of American democracy.

Sara Macdonandrew Moore;

E-ISBN 1498526977 ; E-ISBN 9781498526968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Deliberative democracy and social movements transition initiatives in the public sphere
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberative democracy and social movements transition initiatives in the public sphere

Felicetti, Andrea

E-ISBN 1786601648 ; E-ISBN 9781786601643 ; E-ISBN 9781786601650

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tandoori democracy campaign 2012 for Punjab Assembly
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tandoori democracy campaign 2012 for Punjab Assembly

Purewal, Shinder, Dr

E-ISBN 8121212138 ; E-ISBN 9788121212137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Inevitable Democracy in the Arab World : New Realities in an Ancient Land
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inevitable Democracy in the Arab World : New Realities in an Ancient Land

Yafi, Wissam S.

E-ISBN: 9781137011022 E-ISBN: 1137011025 DOI: 10.1057/9781137011022 ISBN: 9781137008022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The struggle to limit government : a modern political history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The struggle to limit government : a modern political history

Samples, John

E-ISBN 9781935308287 ; E-ISBN 9781935308294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Attention deficit democracy the paradox of civic engagement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attention deficit democracy the paradox of civic engagement

Berger, Ben

E-ISBN 0691144680 ; E-ISBN 9780691144689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The democratization disconnect how recent democratic revolutions threaten the future of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratization disconnect how recent democratic revolutions threaten the future of democracy

Grodsky, Brian

E-ISBN 1442269359 ; E-ISBN 9781442269347

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Liberal democracy and liberal education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal democracy and liberal education

Cullen, Daniel E. ;Agresto, John ;Ceaser, James W. ;Cullen, Daniel E. ;Downs, Donald ;George, Robert P. ;Grygiel, Jakub ;Levin, Yuval ;Mcclay, Wilfred M. ;Pfaltzgraff, Robert L., Jr.;

E-ISBN 1498502466 ; E-ISBN 1498502474 ; E-ISBN 9781498502467 ; E-ISBN 9781498502474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Civil society in the age of monitory democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society in the age of monitory democracy

Trägårdh, Lars ;Witoszek, Nina ;Taylor, Bron;

E-ISBN 9780857457561 ; E-ISBN 9780857457578 ; E-ISBN 9781782381495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Hyperdemocracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperdemocracy

Welch, Stephen

E-ISBN: 9781137099174 E-ISBN: 1137099178 DOI: 10.1057/9781137099174 ISBN: 9780230341142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The spirit of compromise why governing demands it and campaigning undermines it.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The spirit of compromise why governing demands it and campaigning undermines it.

Gutmann, Amy

E-ISBN 9780691153919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The populist signal why politics and democracy need to change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The populist signal why politics and democracy need to change

Chwalisz, Claudia

E-ISBN 1783485434 ; E-ISBN 9781783485420 ; E-ISBN 9781783485437

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Death to tyrants! ancient Greek democracy and the struggle against tyranny
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death to tyrants! ancient Greek democracy and the struggle against tyranny

Teegarden, David

E-ISBN 0691156905 ; E-ISBN 9780691156903

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Religion, science, and democracy a disputational friendship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, science, and democracy a disputational friendship

Stenmark, Lisa L

E-ISBN 9780739142868

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Politics, Social Theory, Utopia and the World-System : Arguments in Political Sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, Social Theory, Utopia and the World-System : Arguments in Political Sociology

el-Ojeili, Chamsy

E-ISBN: 9780230367210 E-ISBN: 0230367216 DOI: 10.1057/9780230367210 ISBN: 9780230246102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Numbers rule the vexing mathematics of democracy, from Plato to the present.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numbers rule the vexing mathematics of democracy, from Plato to the present.

Szpiro, George G

E-ISBN 0691139946 ; E-ISBN 9780691139944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
East Central European Foreign Policy Identity in Perspective : Back to Europe and the EU’s Neighbourhood
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Central European Foreign Policy Identity in Perspective : Back to Europe and the EU’s Neighbourhood

Tulmets, Elsa

E-ISBN: 9781137315762 E-ISBN: 1137315768 DOI: 10.1057/9781137315762 ISBN: 9780230291300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
In our name the ethics of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In our name the ethics of democracy

Beerbohm, Eric

E-ISBN 9780691168159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The confidence trap a history of democracy in crisis from World War I to the present, revised edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The confidence trap a history of democracy in crisis from World War I to the present, revised edition

Runciman, David

E-ISBN 0691178135 ; E-ISBN 9780691178134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (53)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2009  (3)
  2. 2009đến2010  (8)
  3. 2011đến2012  (15)
  4. 2013đến2015  (49)
  5. Sau 2015  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...