skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.599  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230229603 ; ISBN10: 023022959X ; ISBN13: 9780230229600 ; ISBN13: 9780230229594 ; E-ISBN10: 0230277357 ; E-ISBN13: 9780230277359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Modern Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Diplomacy

Barston ; R. P

E-ISBN10: 1315832895 ; E-ISBN13: 9781315832890

Toàn văn không sẵn có

3
Science Diplomacy: Strategische Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: Strategische Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik

Fähnrich, Birte

ISBN: 978-3-658-02904-3 ; E-ISBN: 978-3-658-02905-0 ; DOI: 10.1007/978-3-658-02905-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Instruments, Fora and Cases

Ilona Kickbu.. l.];; Kickbusch, Ilona ; Lister, Graham ; Told, Michaela ; Drager, Nick

ISBN: 978-1-4614-5400-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-5401-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-5401-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Futile Diplomacy Vol 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Futile Diplomacy Vol 2

Caplan, Neil

ISBN10: 0714632155 ; ISBN13: 9780714632155 ; E-ISBN10: 1315034964 ; E-ISBN13: 9781315034966

Toàn văn không sẵn có

6
Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics

Bjola, Corneliu ; Kornprobst, Markus

ISBN10: 0415688205 ; ISBN10: 0415688213 ; ISBN13: 9780415688208 ; ISBN13: 9780415688215 ; E-ISBN10: 0203774965 ; E-ISBN13: 9780203774960

Toàn văn không sẵn có

7
21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide

Rana, Kishan S

ISBN10: 1441168389 ; ISBN13: 9781441168382 ; E-ISBN10: 1441149244 ; E-ISBN13: 9781441149244

Toàn văn không sẵn có

8
Modern Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Diplomacy

Barston, R. P

ISBN10: 140581201X ; ISBN13: 9781405812016 ; E-ISBN10: 1408212994 ; E-ISBN13: 9781408212998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
21st Century Global Health Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Global Health Diplomacy

Novotny, Thomas E ; Kickbusch, Ilona ; Told, Michaela

ISBN: 9789814355155 ; E-ISBN: 9789814355179 ; E-ISBN: 9789814522069 ; DOI: 10.1142/8178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Commercial Diplomacy in International Entrepreneurship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Diplomacy in International Entrepreneurship

Huub Ruël

Series-ISSN: 1877-6361 ; ISBN10: 1780526741 ; ISBN13: 9781780526744 ; E-ISBN10: 178052675X ; E-ISBN13: 9781780526751

Toàn văn không sẵn có

11
European Union Diplomacy: Coherence, Unity and Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union Diplomacy: Coherence, Unity and Effectiveness

Mahncke, Dieter ; Gstöhl, Sieglinde

ISBN10: 9052018421 ; ISBN13: 9789052018423 ; E-ISBN10: 3035261725 ; E-ISBN13: 9783035261721

Toàn văn không sẵn có

12
American Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy

Paul Shnd Geoffrey Wiseman

ISBN10: 9004214151 ; ISBN13: 9789004214156 ; E-ISBN10: 9004214143 ; E-ISBN13: 9789004214149

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs

Roeder, Jr., Larry Winter ; Simard, Albert

ISBN: 978-1-4614-7112-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-7113-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-7113-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy

Bianchi, Robert

E-ISBN13: 9789814508445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Celebrity Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity Diplomacy

Cooper, Andrew Fenton

ISBN10: 159451478X ; ISBN10: 1594514798 ; ISBN13: 9781594514784 ; ISBN13: 9781594514791 ; E-ISBN10: 1315635666 ; E-ISBN13: 9781315635668

Toàn văn không sẵn có

16
Innovative Health Partnerships : The Diplomacy of Diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative Health Partnerships : The Diplomacy of Diversity

Low-Beer, Daniel

ISBN: 9789814366144 ; E-ISBN: 9789814366168 ; E-ISBN: 9789814397124 ; DOI: 10.1142/8242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Diplomacy, Funding and Animal Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Funding and Animal Welfare

Roeder, Larry Winter

Series ISSN: 1572-7408 ; ISBN: 978-3-642-21273-4 ; E-ISBN: 978-3-642-21274-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21274-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
A history of diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of diplomacy

Black, Jeremy

E-ISBN 9781861896964 ; E-ISBN 9781861897220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline

Hilsdale, Cecily J.

ISBN10: 1107033306 ; ISBN13: 9781107033306 ; E-ISBN10: 1107727855 ; E-ISBN13: 9781107727854

Toàn văn sẵn có

20
Real-Time Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy

Seib, Philip M.

ISBN10: 0230339433 ; ISBN10: 0230339425 ; ISBN13: 9780230339439 ; ISBN13: 9780230339422 ; E-ISBN10: 1137010908 ; E-ISBN13: 9781137010902

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.599  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.006)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (14)
 2. 1974đến1985  (24)
 3. 1986đến1996  (198)
 4. 1997đến2008  (2.685)
 5. Sau 2008  (5.550)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (458)
 2. French  (55)
 3. Italian  (17)
 4. Chinese  (12)
 5. Dutch  (10)
 6. Spanish  (10)
 7. Russian  (8)
 8. Japanese  (5)
 9. Hebrew  (5)
 10. Norwegian  (2)
 11. Arabic  (2)
 12. Hungarian  (1)
 13. Armenian  (1)
 14. Polish  (1)
 15. Yiddish  (1)
 16. Turkish  (1)
 17. Finnish  (1)
 18. Persian  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rozman, Gilbert
 2. Black, Jeremy
 3. Seib, Philip
 4. Berridge, Geoff
 5. Sutter, Robert G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...