skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Corporate finance demystified 2/E<br>Corporate finance demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance demystified 2/E
Corporate finance demystified

Adair, Troy A.

ISBN: 9780071760836 ; ISBN: 0071760830 ; ISBN: 9780071749077 ; ISBN: 0071749071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Survey research in corporate finance bridging the gap between theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey research in corporate finance bridging the gap between theory and practice

Baker, H. Kent; Singleton, J. Clay ; Veit, E. Theodore ; Singleton, J. C

ISBN: 9780195340372

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Practical financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical financial management

Lasher, William

E-ISBN13: 9781408084939

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Corporate finance principles &amp; practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance principles & practice

Watson, Denzil; Head, Antony

ISBN: 0273630083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Lecture notes in introduction to corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lecture notes in introduction to corporate finance

Brick, Ivan Elliot

ISBN: 9789813149885 ; ISBN: 9789813149892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Financial statements demystified: a self-teaching guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial statements demystified: a self-teaching guide

Kramer, Bonita K.; Johnson, Christie W

ISBN: 9780071543880 ; ISBN: 0071543880 ; ISBN: 9780071543873 ; ISBN: 0071543872

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Management accounting demystified: a self-teaching guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management accounting demystified: a self-teaching guide

Berry, Leonard Eugene.

ISBN: 9780071487887 ; ISBN: 0071487883 ; ISBN: 0071459618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corporate financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate financial management

Arnold, Glen; Lewis, Deborah

ISBN: 9781292140445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Financial shenanigans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial shenanigans

Schilit, Howard Mark; Perler, Jeremy

ISBN: 9780071703086 ; ISBN: 007170308X ; ISBN: 9780071703079 ; ISBN: 0071703071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The business owner's guide to reading and understanding financial statements how to budget, forecast, and monitor cash flow for better decision making
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business owner's guide to reading and understanding financial statements how to budget, forecast, and monitor cash flow for better decision making

Epstein, Lita

ISBN: 9781118143513

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Budgeting for managers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budgeting for managers

Kemp, Sid.; Dunbar, Eric

ISBN: 9780071416801 ; ISBN: 0071391339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Financial management core concepts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial management core concepts

Brooks, Raymond

ISBN: 9780133866698

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Principles of managerial finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of managerial finance

Gitman, Lawrence J; Zutter, Chad J

ISBN: 9780133507690 ; ISBN: 9780133546408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Frequently asked questions in corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequently asked questions in corporate finance

Vernimmen, Pierre ; Quiry, Pascal ; Salvi, Antonio ; Dallocchio, Maurizio ; Le Fur, Yann

ISBN: 111997755X ; ISBN: 9781119977551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Discover what drives investor behavior and make smarter financial decisions<br>What investors really want: discover what drives investor behavior and make smarter financial decisions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discover what drives investor behavior and make smarter financial decisions
What investors really want: discover what drives investor behavior and make smarter financial decisions

Statman, Meir.

ISBN: 9780071741668 ; ISBN: 0071741666 ; ISBN: 9780071741651 ; ISBN: 0071741658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Introduction to financial models for management and planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to financial models for management and planning

Morris, James Russell; Daley, John P

ISBN: 9781420090543 ; ISBN: 1420090542

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Essentials of working capital management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of working capital management

Sagner, James S

ISBN: 9780470879986

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Handbook of the economics of finance set
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of the economics of finance set

Constantinides, George M.;; Constantinides, George M. ; Harris, Milton ; Stulz, Rene M.

E-ISBN13: 9780444594655

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Principles of managerial finance brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of managerial finance brief

Gitman, Lawrence J; Zutter, Chad J

ISBN: 013611945X ; ISBN: 9780136119456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Fundamentals of enterprise risk management how top companies assess risk, manage exposures, and seize opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of enterprise risk management how top companies assess risk, manage exposures, and seize opportunities

Hampton, John J

ISBN: 0814414923 ; ISBN: 9780814414927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (31)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2004  (10)
 3. 2005đến2007  (20)
 4. 2008đến2011  (37)
 5. Sau 2011  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (96)
 2. K - Law.  (3)
 3. R - Medicine.  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Quiry, Pascal
 3. Vernimmen, Pierre
 4. Salvi, Antonio
 5. Bragg, Steven M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...