skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Modal Behavior at Frequency Cross-Over

Costa, Robert N. , Jr; AIR FORCE INST OF TECH WRIGHT-PATTERSON AFB OH SCHOOL OF ENGINEERING

Accession Number: ADA289304 ; Report Number: AFIT/GA/ENY/94D-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Information-Centric 2001 Quadrennial Defense Review: The Case for an Information Service

Costa, Robert; AIR COMMAND AND STAFF COLL MAXWELL AFB AL

Accession Number: ADA420669 ; Report Number: AU/ACSC/028/2002-04

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturing Industry, Industry Study, Spring 2009

Shuib, Ahmad Afandi bin ; Brennan, Kevin ; Christman, K. I ; Costa, Robert ; Durdin, Timothy R ; Edghill, Janet ; Hill, Chris D ; Keenan, John D ; Martin, Andrew N ; Meale, David S ; Powers, Douglas A ; Pratt, Everett S ; Rea, David ; Setliff, Christopher L ; Tate, Myra C ; Wilson, Jeffrey F; INDUSTRIAL COLL OF THE ARMED FORCES WASHINGTON DC

Accession Number: ADA514318

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa, Robert
  2. Tate, Myra C
  3. Shuib, Ahmad Afandi bin
  4. Edghill, Janet
  5. Keenan, John D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...