skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Human Rights: Volume IVolume II

Mihr, Anja ;Gibney, Mark;; Mihr, Anja ; Gibney, Mark

ISBN: 9780857029935 ; E-ISBN: 9781473909335 ; DOI: 10.4135/9781473909335

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dictionary of American government and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of American government and politics

Watts, Duncan

E-ISBN 9780748635016 ; E-ISBN 9780748635023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Globalization: Two Volume Set

Steger, Manfred B. ;Battersby, Paul ;Siracusa, Joseph M;; Steger, Manfred B. ; Battersby, Paul ; Siracusa, Joseph M.

ISBN: 9781446256220 ; E-ISBN: 9781473906020 ; DOI: 10.4135/9781473906020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The ashgate research companion to secession
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to secession

Aleksandar Pavkovic ; Peter Radan

E-ISBN 9780754677024 ; E-ISBN 9780754694038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Encyclopedia of Libertarianism

Hamowy, Ronald;; Hamowy, Ronald

ISBN: 9781412965804 ; E-ISBN: 9781412965811 ; DOI: 10.4135/9781412965811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Modern Political Thought

Claeys, Gregory;; Claeys, Gregory

ISBN: 9780872899100 ; E-ISBN: 9781452234168 ; DOI: 10.4135/9781452234168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of U.S. Campaigns, Elections, and Electoral Behavior

Warren, Kenneth F.;; Warren, Kenneth

ISBN: 9781412954891 ; E-ISBN: 9781412963886 ; DOI: 10.4135/9781412963886

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The ashgate research companion to ethics and international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to ethics and international relations

Patrick Hayden

E-ISBN 9780754671015 ; E-ISBN 9780754691648

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A glossary of UK government and politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A glossary of UK government and politics.

Watts, Duncan

E-ISBN 0748625542 ; E-ISBN 0748625550 ; E-ISBN 9780748625543 ; E-ISBN 9780748625550 ; E-ISBN 9780748631025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to Political Campaigns in America

Hernson, Paul S.;; Herrnson, Paul

ISBN: 9781568028767 ; E-ISBN: 9781483300542 ; DOI: 10.4135/9781483300542

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of International Social Work

Lyons, Karen H ;Hokenstad, Terry ;Pawar, Manohar ;Huegler, Nathalie ;Hall, Nigel;; Lyons, Karen ; Hokenstad, Terry ; Pawar, Manohar ; Huegler, Nathalie ; Hall, Nigel

ISBN: 9780857023339 ; E-ISBN: 9781446247594 ; DOI: 10.4135/9781446247594

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Encyclopedia of U.S. States and Regions

Haider-Markel, Donald P.;; Haider-Markel, Donald

ISBN: 9780872893771 ; E-ISBN: 9781452240152 ; DOI: 10.4135/9781452240152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to U.S. Political Parties

Hershey, Marjorie R.;; Hershey, Marjorie

ISBN: 9781452267807 ; E-ISBN: 9781483346465 ; DOI: 10.4135/9781483346465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The ashgate research companion to political violence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ashgate research companion to political violence

Marie Breen-Smyth

E-ISBN 9780754677529 ; E-ISBN 9780754694939 ; E-ISBN 9781409471820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to Congress

Cq Press,;

ISBN: 9781604269536 ; E-ISBN: 9781452235332 ; DOI: 10.4135/9781452235332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The edinburgh companion to the history of democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to the history of democracy.

Isakhan, Benjamin ; Stockwell, Stephen;

E-ISBN 0748640754 ; E-ISBN 9780748640751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to State Politics and Policy

Niemi, Richard G. ;Dyck, Joshua J.;; Niemi, Richard ; Dyck, Joshua

ISBN: 9781452219967 ; E-ISBN: 9781452276359 ; DOI: 10.4135/9781452276359

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vital Statistics on Interest Groups and Lobbying

Brasher, Holly

ISBN: 9781452219974 ; E-ISBN: 9781483346205 ; DOI: 10.4135/9781483346205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress A to Z

Cq Press, ;Mccutcheon, Chuck ;Press, Cq ;Mccutcheon, Chuck;; McCutcheon, Chuck

ISBN: 9781452287522 ; E-ISBN: 9781452287508 ; DOI: 10.4135/9781452287508

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Global Studies

Anheier, Helmut K ;Juergensmeyer, Mark K.;; Anheier, Helmut ; Juergensmeyer, Mark

ISBN: 9781412964296 ; E-ISBN: 9781452218557 ; DOI: 10.4135/9781452218557

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (10)
 3. 2009đến2010  (6)
 4. 2011đến2013  (17)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Holtz-Bacha, Christina
 2. Kaid, Lynda Lee
 3. Bevir, Mark
 4. Watts, Duncan
 5. Grant, J. Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...