skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: Center for Research Libraries Online Catalog xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Adventures of Tom Sawyer

Twain, Mark

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The jungle book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The jungle book

Kipling, Rudyard

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Little songs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little songs

Follen, Eliza Lee Cabot

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Child's History of England

Dickens, Charles; Townsend, F. H. (Frederick Henry), - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Penelope's English Experiences

Wiggin, Kate Douglas Smith

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Boy Trapper

Castlemon, Harry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Hymns, songs and fables for young people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hymns, songs and fables for young people

Follen, Eliza Lee Cabot

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Summer Holidays A Story for Children

Amerel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Doll and Her Friends or Memoirs of the Lady Seraphina

Maitland, Julia Charlotte; Browne, Hablot Knight, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melbourne House

Warner, Susan

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Child life: a collection of poems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child life: a collection of poems

Whittier, John Greenleaf

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Queechy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queechy

Warner, Susan

v. 1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The children's book: a collection of the best and most famous stories and poems in the English language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The children's book: a collection of the best and most famous stories and poems in the English language

Scudder, Horace Elisha

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The youth's coronal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The youth's coronal

Gould, Hannah Flagg

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The children's friend
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The children's friend

Berquin; Williams, Lucas

v.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The muses up to date
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The muses up to date

Field, Henrietta (Dexter); Field, Roswell Martin

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Dramatic stories for home and school entertainment ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dramatic stories for home and school entertainment ..

Phelps, Lavinia Howe

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jerry's Reward

Barnett, Evelyn Snead; Barry, Etheldred B. (Etheldred Breeze), - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hills of the Shatemuc

Warner, Susan

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The parent's assistant; or, Stories for children ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The parent's assistant; or, Stories for children ..

Edgeworth, Maria

v. 1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (32)
 2. 1910đến1929  (6)
 3. 1930đến1995  (3)
 4. 1996đến1998  (4)
 5. Sau 1998  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (6)
 2. French  (2)
 3. Polish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Warner, Susan
 2. Henty, G. A
 3. Kelly, Myra
 4. Johonnot, James
 5. Follen, Eliza Lee Cabot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...