skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Cơ sở dữ liệu: Center for Research Libraries Online Catalog xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aristoxenou Harmonika stoicheia = The harmonics of Aristoxenus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aristoxenou Harmonika stoicheia = The harmonics of Aristoxenus

Macran, Henry Stewart

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dvo dialoghi della mvsica del signor Lvigi Dentice ... Delli quali l'uno tratta della theorica, l'altro della pratica: raccolti da diuersi autori greci, & latini. Nuouamente posti in luce.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dvo dialoghi della mvsica del signor Lvigi Dentice ... Delli quali l'uno tratta della theorica, l'altro della pratica: raccolti da diuersi autori greci, & latini. Nuouamente posti in luce.

Dentice, Luigi

Toàn văn không sẵn có

3
The Harmonics of Manuel Bryennius
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Harmonics of Manuel Bryennius

Bryennius, Manuel; Jonker, G. H

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Greek  (1)
 3. Latin  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rijksuniversiteit Te Groningen
 2. Dentice, Luigi
 3. Bryennius, Manuel
 4. Jonker, G. H
 5. Aristoxenus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...