skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Center for Research Libraries Online Catalog xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dracula

Stoker, Bram

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Siebenbürgen; eine naturgegebene Ergänzung des rumänischen Lebensraumes.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siebenbürgen; eine naturgegebene Ergänzung des rumänischen Lebensraumes.

Opreanu, Sabin

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ursprung und wesen des erbgrafentums bei den Siebenbürger Sachsen.

Werner, Victor; Universität Leipzig

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revue de Transylvanie.

Asocia{U0074}Iunea Pentru Literatura Română {U0073}I Cultura Poporului Român ; Centrul De Studii Transilvane

ISSN: 0004-6108

Toàn văn không sẵn có

5
Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Kiadta Gindely Antal.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Kiadta Gindely Antal.

Bethlen, Gábor; Gindely, Antonín

Toàn văn không sẵn có

6
Krestʹ͡ianskoe vosstanie v Transilʹvanii (1437-1438 gg.)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krestʹ͡ianskoe vosstanie v Transilʹvanii (1437-1438 gg.)

Shusharin, V. P

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siebenbürgische Quartalschrift

Toàn văn không sẵn có

8
A linzi béke okirattára
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A linzi béke okirattára

Szilágyi, Sándor

Toàn văn không sẵn có

9
Was ist Siebenbürgen?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was ist Siebenbürgen?

Mehedin{U0074}I, Simion

Nazi propaganda literature.

Toàn văn không sẵn có

10
Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Bizottsága

Toàn văn không sẵn có

11
The minorities in Roumanian Transylvania,
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The minorities in Roumanian Transylvania,

Szász, Zsombor

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Bildnis eines deutschen bauernvolkes : die Siebenbürger Sachsen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildnis eines deutschen bauernvolkes : die Siebenbürger Sachsen

Retzlaff, Hans; Orend, Misch

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Sveriges förhållande till Siebenbürgen 1623-1648.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sveriges förhållande till Siebenbürgen 1623-1648.

Wibling, Carl Efraim Josua Leonhard

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der erste Feldzug des Gabriel Bethlen, Fürsten von Siebenbürgen, gegen Kaiser Ferdinand den Zweiten, König von Ungarn, bis zum Waffenstillstand von Pressburg im December 1619 .

Stamm, Alfred

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighter (Cleveland, Ohio)

Hungaria Freedom Fighter Movement. Revolutionary Council

Toàn văn không sẵn có

16
Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de George George Rákóczy prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de George George Rákóczy prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans.

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia

Toàn văn không sẵn có

17
Iz perepiski rumynskikh voevod s sibinskim i brashovskim magistratami : teksty 28 slavi͡anskikh dokumentov valashskago proiskhozhdenīi͡a XV-XVII vv., gorodskikh arkhivov Sibina i Brashova i Bri͡ukentalʹskago muzei͡a v Sibini͡e
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iz perepiski rumynskikh voevod s sibinskim i brashovskim magistratami : teksty 28 slavi͡anskikh dokumentov valashskago proiskhozhdenīi͡a XV-XVII vv., gorodskikh arkhivov Sibina i Brashova i Bri͡ukentalʹskago muzei͡a v Sibini͡e

Syrku, Polikhroniĭ Agapievich

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1900  (1)
 2. 1900đến1909  (6)
 3. 1910đến1929  (2)
 4. 1930đến1940  (4)
 5. Sau 1940  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (12)
 2. Tạp chí  (3)
 3. Luận án, luận văn  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (9)
 2. English  (4)
 3. Hungarian  (3)
 4. French  (3)
 5. Russian  (2)
 6. Swedish  (1)
 7. Church Slavic  (1)
 8. Romanian  (1)
 9. Latin  (1)
 10. Spanish  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...